Listen to the text.

sábado, 21 de fevereiro de 2015

The Roman amphitheatre --- As-Suwayda - السويداء

It is the capital of Muhafazat as-Suwayda', one of Syria's 14 governorates, bordering Jordan in the South and the governorates of Daraa in the West and Rif Dimashq in the North and East.History
Sweida's town square
The city was founded by the Nabataeans as Suada. It became known as Dionysias (Greek: Διονύσιας) in the Hellenistic and Roman times, for Dionysus the god of wine - the city is situated in a famous ancient wine-producing region.


The name Dionysias replaced the former Nabatean name of Suada in 149 AD after the Nabataean influence decreased and then concentrated towards the south, as a result of the accelerating Hellenization of Coele-Syria at that time.


Dionysias was a part of the Roman province of Arabia Petraea, and received the rights of civitas under the reign of Commodus between 180–185.


Dionysus was worshipped in the same Nabatean temple dedicated for Dushara. This practice of associating the worship of local and Hellenic gods was common in Hellenistic Syria.


This name remained in use during the Byzantine period, when the town was under the influence of Ghassanids, Dionysias then was a Diocese as a suffragan of Bosra. It was mentioned in the Synecdemus of Hierocles. After the Arab conquests it became a titular see.


Yaqut al-Hamawi noted in the 1220s that As Suwaida was "a village of the Hauran Province".


In recent times Dionysias was firstly identified as Sweida by William Henry Waddington.


Archaeology
Many archeological sites could be found in the old part of the city:


Temple of Dionysus-Dushara: eight well-decorated columns are still standing from the temple.
Saint Sergius Basilica: was built in the fifth century A.D. It has Byzantine architecture elements, with an abbey surrounding it. The basilica was dedicated to Saint Sergius.


The arch of the lesser church
The arch of the lesser church: the church itself is ruined. An arch is still standing there known locally as Al Mashnaqa (English: The Gallow) with grape motif decorations.
The amphitheatre: was recently discovered, south of the Agora.
The city has many ancient reservoirs, towers and old Roman houses that are still inhabited by locals.


Many parts of the old city are still to be excavated like the Roman aqueduct, a conical reservoir, and a larger Roman amphitheatre.

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://en.wikipedia.org

Museum of Gorenjska ( Stone age and Bronze Age ) --- Modeli dediščine, ki jih zbira, hrani, raziskuje in predstavlja Gorenjski muzejThe heritage models that the Museum of Gorenjska collects, houses, researches and represents are intended for modern needs. They should support the formation and maintenance of regional and local identities and serve as an inspiration for and help with the search for solutions to the cultural problems faced by the people of the wider Gorenjska region. We built our mission on the basis of fundamental collections, such as the archaeological and ethnological collections of folk art and ancient, cultural and modern art history, as well as modernity, a cabinet of Slovenian photography, the creative art of Gorenjska and the so-called Prešereniana. The museum is focused on constant communication with the environment and we present our heritage through exhibitions, publications, workshops, study circles and lectures. The Gorenjska museum is a meeting place for people who know how to find those common elements that connect us to other nations and cultures in our preserved heritage and are also able to distinguish those treasures that are completely our own. Among our friends, we count children who enjoy our workshops and renowned experts that help us co-create the picture of Gorenjska’s past, as well, of course, as all the curious visitors in between these two extremes – you are also most welcome!


Archeology
Ddr. Verena Vidrih Perko 
curator 
Phone: +386 (0)4 201 39 63


--
Marija Ogrin
muzejska svetovalka
tel.: 04 201 39 52
Prvi kustos arheolog v Gorenjskem muzeju je bil Andrej Valič, ki je slovel kot izvrsten topograf in vodil raziskave številnih najdišč kot so npr. Drulovka, Bobovek, Rodine, Gradišče nad Pivko, Bled, Farna cerkev v Kranju, Ajdna nad Potoki in Tupaliče, če naštejemo le najpomembnejše. Gradivo naštetih raziskav je danes temelj arheološke zbirke v Gorenjskem muzeju, ki je bila v zadnjem desetletju in pol obogatena z gradivom številnih izkopavanj Zavoda za  varstvo spomeniškega varstva v Kranju in drugih. Zbirka obsega artefakte iz mlajše kamene in zgodnje bakrene (Drulovka pri Kranju, Kranj, Gradišče nad Golnikom), starejše železne (Kranj, Bohinjski kot, Tupaliče pri Preddvoru) in rimske dobe (Bobovek pri Kranju, Rodine pri Radovljici, Ajdna nad Potoki, Khislstein v Kranju, Mošnje). Velikega pomena je gradivo iz časa preseljevanja ljudstev (Sv. Lovrenc in Gradišče nad Bašljem, Kranj Lajh), medtem ko so muzealije iz dobe naselitve Slovanov (Farna cerkev in Križišče Iskra v Kranju, Blejski grad, Moste itd.) temeljnega pomena za razumevanje nastanka in oblikovanja slovenske kulture. Bogato je tudi arheološko gradivo mlajših obdobij, npr. izdelki iz 16. stoletja iz lončarske peči iz Khislsteina.
Gorenjski muzej hrani tudi obsežno pripadajočo arheološko dokumentacijo z metapodatkovno bazo. Posebej ponosni smo na redno sodelovanje z Zavodom za spomeniško varstvo pri raziskavah, npr. arheološkega najdišča na Ajdni, in organizaciji rednih muzejskih večerov v sklopu vitrin meseca s predstavitvijo gradiva najnovejših arheoloških raziskav lokalni javnosti.
Strnjen prikaz arheoloških obdobij na Gorenjskem ter številne dragocene najdbe, ki jih hrani muzej, so obiskovalcem na ogled na stalni arheološki razstavi Železna nit v Mestni hiši v Kranju. Prikazan je tehnološki razvoj skozi čas, ki ga nazorno ilustrira izbrano arheološko gradivo. V Mestni hiši so avtentično predstavljeni tudi staroslovanski grobovi iz 9. in 10. stol. ter Arheološki spomenik ob farni cerkvi v Kranju in najdbe iz knežjega groba z Lajha.
Pomemben del proučevanja je visokogorska arheologija.Marija Ogrin

curator

Phone: +386 (0)4 201 39 52


There are many archeological sites in the Gorenjska region. Stone age and Bronze Age findings illustrate the temporary settlement of the region, while findings from the Iron Age show a concentrated and obviously permanent settlement of the region already. The Gorenjska museum cooperated in unearthing these sites over the last fifty years. Through numerous diggings, we managed to attain a valuable and unique collection, which is partly exhibited in the National museum of Slovenia in Ljubljana as well. The archaeological collection includes artefacts from the Early Stone and Early Bronze Ages (Drulovka near Kranj), the Late Iron Age (Kranj, Bohinjski kot, Tupaliče near Preddvor), Roman times (Bobovek near Kranj, Rodine near Radovljica, Ajdna over Potoki and Khislstein in Kranj), the time of migrations of nations (Sv. Lovrenc and Gradišče over Bašelj) and the settlement of the Slavs (Farna church in Križišče Iskra in Kranj and Bled castle).

The materials and documentation is being meticulously arranged and prepared so that we will be able to transfer it into a digital form, along with other museum artefacts, and make it viewable on our website. We are collaborating with the Institute for Heritage Protection in exploring the archaeological site on Ajdna, where we are also preparing the programme of museum presentation. Apart from researching the materials, the results of which usually appear in academic articles, we also organize archaeological evenings, where we present the results of new research conducted in the Gorenjska region and elsewhere to the broader public.

A condensed presentation of the archaeological eras in the Gorenjska region can be viewed in the permanent archaeological exhibition The Iron Thread in the Kranj City Hall, were the ancient history of Gorenjska is shown in a more contemporary way. The development of technology through the ages is also thoroughly covered by the extensive documentation on display. At the City Hall, the old-Slovenian graves of the 9th and 10th Centuries are also displayed, as is the Archaeological monument near the Parish church in Kranj.fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti www.gorenjski-muzej.si/

Bilbao, "l'autre musée" va vous surprendre

Cela fait rien qu'un siècle qu'il existe. Et pourtant, il reste méconnu du grand public aquitain. À quelques pas du musée Guggenheim de Bilbao, le Musée des Beaux Arts, appelé aussi le "Bellas Artes" est un musée étonnant. Un vrai bijou pour les amateurs d'art…


© CC by Samuel Negredo via Flickr

Ouvert en 1914, il vient de fêter son centenaire et nous avons eu enfin la possibilité d'y aller et de filmer quelques unes des 10 000 pièces exposées.

Du Moyen âge à aujurd'hui, de l'antiquité au très contemporain, de El Greco à Bacon...
De Chilida à Basterretxea, de Tapies à Gauguin en passant par de l'art japonais ahurissant...
Ce musée d'une facture internationale nous a séduit.

Il est le second musée d'Espagne en nombre de pièces, le premier du pays basque sans aucun doute.

À voir en ce moment, une exposition temporaire du trio d'artistes valenciens (Solbès, Valdès, et Toledo), des artistes espgnols influencés par l'art d'Europe du Nord, visible jusqu'au 18 mai. C'est un spécial mode française des années 50 qui sera visible au Bellas Artes dès le 8 mars, journée internationale de la femme.

À noter pour les amateurs que le Guggenheim propose actuellement une expo spéciale Niki de St Phalle à partir du 27 février. Cette dernière expo arrive de Paris. Et pour les amateurs des deux musées, un billet commun est possible...
Toutes les informations sur le site officiel du Musée des Beaux Arts de Bilbao


fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/2015/02/20/bilbao-l-autre-musee-va-vous-surprendre-659423.html

Hospital psiquiátrico mais antigo do mundo inaugura museu

O Royal Bethlem, hospital psiquiátrico mais antigo do mundo, inaugurou esta semana um museu e uma galeria sobre a evolução do tratamento das doenças mentais.


O hospital, fundado em 1247, no centro de Londres, e que mais tarde foi transferido para Beckenham (20 km ao sul da capital), fez nascer a palavra inglesa "bedlam", que significa caos ou loucura.

No século XVIII, os visitantes podiam pagar para ver pacientes e três séculos depois ainda há muitas questões sobre os doentes mentais.

"O museu pretende combater o preconceito sobre a saúde mental", declarou à AFP Victoria Northwood, diretora do museu.

O museu inclui várias instalações interativas, incluindo um vídeo que convida os visitantes a decidir se deve internar ou não uma mulher que sofre de anorexia. O caso ilustra a complexidade do diagnóstico de uma doença mental.


fonte: @edisonmarioti #edisonmariotti http://www.swissinfo.ch/por/afp/hospital-psiquiátrico-mais-antigo-do-mundo-inaugura-museu/41284022

Filmes gratuitos na fachada do Museu de Arte, em Vitória - ES - Brasil

Em março vão acontecer duas exibições: no dia 09, do filme “Meu tio” e no dia 23, “Andarilho”. O MAES vai disponibilizar bancos e cadeiras para o público.


Em março também terá exibição


Na próxima segunda-feira (23), às 18h30, será exibido, na fachada do Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), no Centro de Vitória, o filme “Rebobine, por favor”, dirigido e escrito por Michel Gondry. A ação integra as atividades da exposição “Modos de usar:”, em cartaz no espaço cultural.


A ideia é oferecer ao público do Centro da capital uma opção de lazer onde eles podem aguardar o horário do rush, participando de uma programação cultural acessível e de qualidade. O ‘MAES na fachada’ pretende também chamar a atenção dos transeuntes para o museu, já que muitos que passam diariamente pelo local não sabem que por trás dessa fachada existe um museu público e de entrada gratuita.


Sinopse do filme


Jerry Gerber, personagem interpretado pelo ator Jack Black decide sabotar a usina elétrica de sua cidade, já que acredita que ela está derretendo seu cérebro. Para tanto, ele conta com a ajuda de Mike (Mos Def), seu melhor amigo, que trabalha em uma antiga locadora que apenas aluga fitas VHS. A tentativa de invasão dá errado, o que faz com que Jerry leve um grande choque. A partir de então ele fica magnetizado, sem perceber. Ao entrar na locadora onde Mike trabalha ele, sem querer, desmagnetiza todos os filmes disponíveis. Com Elroy Fletcher (Danny Glover), o dono da locadora, viajando, cabia a Mike cuidar do local. Desesperado, ele decide rodar os filmes por conta própria, juntamente com Jerry.

Serviço

MAES na Fachada:

Datas:
23/02 (segunda-feira) - Filme “Rebobine, por favor” ("Be Kind Rewind"), de Michel Gondry, 2008

09/03 (segunda-feira) - Filme “Meu tio” "Mon Oncle"), de  Jacques Tati, 1958
23/03 (segunda-feira) - Filme “Andarilho”, de Cao Guimarães, 2006
Local: Museu de Arte do Espírito Santo (Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória)
Horário: 18h30
fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia/2015/02/filmes-gratuitos-na-fachada-do-museu-de-arte-em-vitoria.html

Cultura e cozinha brasileira - JERIMUM FREVO É - FREVO NA SUÍÇA - César Santos , do livro César Santos Chef.

Sobre Chef

César Santos ocupa, hoje, lugar de destaque no cenário da gastronomia nacional ( Brasileira ) e internacional. A originalidade das suas criações culinárias, o seu talento e a sua simpatia, o consagram como um dos melhores chefs do Brasil. São mais de dez anos de estória feita com muito trabalho e dedicação. César iniciou sua carreira aos 23 anos, como aluno do curso de hotelaria. Simultaneamente, começou a trabalhar em bares e restaurantes como segundo chef, mas logo passou a atuar com um serviço de buffet próprio, oferecendo jantares a domicílio. 

O restaurante Oficina do Sabor surgiu pequeno, em 1992, mas surpreendeu a todos os paladares com suas receitas exóticas que trouxeram novos sabores para a culinária pernambucana. O segredo foi no mínimo inovador: a mescla de frutos do mar com frutas e ervas. Devido à criatividade da sua cozinha, a casa faz parte hoje da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança, sendo parada obrigatória de visitantes que chegam à cidade. 

Graças ao seu talento, César já conquistou diversos prêmios como um dos melhores chefs da cozinha brasileira. Entre eles, o Recife Sabor, promovido pela ABRASEL - PE por três anos consecutivos: 1996, 1997 e 1998. Em 98 e 99 se classificou entre os 12 finalistas do Nestlé Toque D'or. Ainda em 99, ganhou destaque entre os principais concorrentes do Chef Talento Sadia, edição nacional, obtendo o primeiro lugar. 

César também participou de diversos festivais gastronômicos, em várias partes do mundo. Em 2002, representou a região no badalado Macarrão Fashion Gourmet, em São Paulo, evento que reuniu dez dos melhores chefs do Brasil. Além disso, levou a cozinha brasileira ao Oriente e Ocidente, realizado em setembro do ano passado, na Itália. Não é à toa que a Revista Veja elegeu, no ano passado, o Oficina do Sabor como o segundo melhor restaurante de Pernambuco e a melhor casa regional do Estado. Atualmente, César é diretor de alimentos da ABRASEL - PE; diretor da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança nas regiões Norte e Nordeste e, ainda, Diretor no Norte/Nordeste da Associação Brasileira da Alta Gastronomia (Abaga).


JERIMUM FREVO É - FREVO NA SUÍÇA Ingredientes:
15 camarões médios, pré-cozidos e descascados
4 lagostas médias, pré-cozidas e descascadas
1 colher (sopa) de manteiga
15ml de azeite (1 colher de sopa)
½ cebola, cortada em tirinhas
400ml de calda de maracujá* (2 xícaras)
15g de mostarda (1 colher de sopa)
1 colher (chá) de tempera tudo
10 sementes de zimbro
1 colher (chá) de endro
1 jerimum jacarezinho de aproximadamente 1 ½ kg.
15g de requeijão (1 colher de sopa)


ACOMPANHAMENTO - ARROZ DE COCO:

Ingredientes:
210g de arroz cru (1 xícara)
½ cebola pequena
1 dente de alho
15g de margarina (1 colher de sopa)
5ml de azeite de oliva (1 colher de chá)
1 folha de louro
1 tablete de caldo de galinha
400ml de água quente (2 xícaras)
1 coco verde (a polpa)
50ml de leite de coco (3 ½ colheres de sopa)


Modo de preparo
PREPARO DO JERIMUM FREVOÉ:
Lave a casca do jerimum com esponja e sabão. Enxugue e com cuidado corte a parte de cima, tirando uma tampa. Retire as sementes. Coloque o jerimum (com a tampa) em uma forma com um pouco de água. Leve ao forno pré-aquecido por 30 minutos. Enquanto isso prepare o recheio: Aqueça uma panela com a manteiga e o azeite. Junte a cebola e refogue por alguns minutos. Adicione a calda de maracujá com um pouco de água, a mostarda, o tempera tudo, o zimbro e o endro. Quando iniciar a fervura junte os camarões e as lagostas.

Mexa de vez em quando até que termine o cozimento. Se precisar engrosse com um pouco de amido de milho diluído em água fria. Coloque o creme de camarão e lagosta dentro do jerimum cozido, tampe e sirva com o arroz de coco.


ACOMPANHAMENTO ARROZ DE COCO
PREPADO:
Triture o alho e a cebola no liquidificador. Aqueça uma panela com o azeite e a margarina. Junte a mistura de cebola e refogue por alguns minutos. Acrescente o arroz, o louro, o caldo de galinha e misture um pouco. Junte a água e deixe o arroz cozinhar. Quando o arroz estiver quase pronto, coloque a polpa do coco verde, o leite de coco e deixe finalizar o cozimento. Em seguida sirva com o jerimum.fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://www.folhape.com.br/edicaodigital/2014/novembro/28/files-2014-11-28/assets/basic-html/page39.html

KRIS YAO | ARTECH vence concurso para projetar novo Museu de Arte de Taipei

O escritório KRIS YAO | ARTECH foi selecionado para projetar o New Taipei City Museum of Art. A proposta vencedora do concurso, um "Museu de Arte Contemporânea em meio ao junco", busca "fundir a paisagem local com o imaginário cultural" para criar uma plataforma "sustentável" para artistas emergentes e um ponto de entretenimento para turistas. Continue lendo para saber mais© KRIS YAO | ARTECH.© KRIS YAO | ARTECHDos arquitetos: O New Taipei City Museum of Art se localiza em uma área entre Yingge and Sanshia em New Taipei City. O terreno se volta para o Guishan e Yingge ao norte, e para o Rio Da Han e as Montanhas Xue ao sul. A proposta vencedora apresentada por KRIS YAO | ARTECH criará "um Museu de Arte Contemporânea em meio ao junco", nesse terreno de grande significado histórico, cultural e geográfico. O edifício fundirá a paisagem local com o imaginário cultural através de uma proposta arquitetônica nova e sustentável. 


© KRIS YAO | ARTECHO New Taipei City Museum of Art busca transcender a atual tipologia do museu ao ser um equipamento mais acessível ao público. No térreo do edifício as ruas de arte e o jardim externo de esculturas assumem uma forma sinuosa, acompanhando o percurso do Rio Da Han.


© KRIS YAO | ARTECHO aspecto externo característico do New Taipei Museum of Art é formado por tubos estruturais verticais de diferentes alturas. Esse conceito de fachada linear vertical deriva da beleza difusa do junco balançando calmamente ao vento.fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://www.archdaily.com.br/br/762263/kris-yao-artech-vence-concurso-para-projetar-novo-museu-de-arte-de-taipei

Arte latina é tema de exposição no NSU Art Museum de Fort Lauderdale

Mostra traz ao público 75 obras de pintores latino-americanos; entre eles, Frida Kahlo e Diego Rivera
Uma grande exposição com dois dos maiores expoentes da arte latina entra em cartaz na quinta-feira (26) no NSU Art Museum de Fort Lauderdale. A instituição, localizada no centro da cidade, próximo à rua Las Olas, traz ao público a partir dessa data obras assinadas pela pintora Frida Kahlo e pelo pintor Diego Rivera. Ao todo, são mais de 75 obras de arte elaboradas por artistas latinos. Frida (1907-1954) e Rivero (1886 - 1957) são reverenciados mundialmente e suas pinturas têm valor inestimável. 

A mostra intitulada Kahlo, Rivera & Mexican Modern Art reúne, além de pinturas, esculturas e gravuras que traçam um panorama da produção artística na América Latina, com ênfase principal no cenário da arte mexicana. 

Estarão em exibição alguns dos mais célebres trabalhos de Frida e Rivero, como a pintura Diego on my Mind (Self-Portrait as a Tehuana), pintada pela artista em 1943; Autorretrato con Monos (Self Portrait with Monkeys), de 1943; Autorretrato (Self-Portrait), criada pelo artista em 1930; e Retratro de Natasha Gelman (Portrait of Natasha Gelman), de 1943. 

De acordo com o NSU Art Museum o público também poderá apreciar trabalhos de artistas como Lenora Carrington (1917-2011), Gerhard Gerzso (1915-2000), José Clemente Orozco (1883-1949), Wolfgang Paalen (1905-1959), Alfredo Martínez Ramos (1917-1946), David Siquieros (1896-1974), Rufino Tamayo (1889-1991) e Remedios Varo (1908-1963).

As obras exibidas na exposição fazem parte da Gelman Collection, de Stanley e Pearl Goodman, que começaram a compilar arte latina em 1991. A coleção, ainda de acordo com o museu, é excelente representante da riqueza da arte produzida no continente.
SERVIÇO
Kahlo, Rivera & Mexican Modern Art
Data: A partir de 26 de fevereiro
Horário: 11am às 5pm (de terça a sabado; até às 8pm às quintas)
Endereço: 1, Las Olas Blvd, Fort Lauderdale 33301
Preço: $12
Informações: nsuartmuseum.org


fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://www.acheiusa.com/Noticia/Arte-latina-e-tema-de-exposicao-no-NSU-Art-Museum-de-Fort-Lauderdale-16563