Ouça este texto.

quinta-feira, 8 de outubro de 2015

Museu solar Monjardim. em Vitória no Espírito Santo, Brasil video: 23:55min -- Solar Monjardim museum. in Vitória in Espírito Santo, Brazil

Considerada uma das mais antigas construções rurais particulares do período colonial, este lugar ímpar coleciona em suas edificações a história de uma das famílias mais influentes entre os capixabas, a família Barão de Monjardim. O local – antiga propriedade dos padres jesuítas - revela os hábitos, o cotidiano e o comportamentos da época do Brasil Colônia de uma maneira fascinante.

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

http://tvescola.mec.gov.br/tve/video;jsessionid=A9EB74797A3526D8BB5EC543FC543990?idItem=10024

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.--in
Solar Monjardim museum. in Vitória in Espírito Santo, Brazil

Considered one of the oldest private rural buildings from the colonial period, this unique place collects in its buildings the history of one of the most influential families between Espirito Santo, the Monjardim Baron family. The site - former property of the Jesuit priests - reveals the habits, daily life and behavior the time of colonial Brazil in a fascinating way.


Градски музеј Сремска Митровица. SERVIA -- Municipal Museum of Sremska Mitrovica. SERVIA -- Museu Municipal de Sremska Mitrovica. SERVIA

после низа покушаја, током друге половине XIX и већег дела прве половине XX века, непосредно након завршетка Другог светског рата, 1946. године, основана је музејска установа под називом: Градски музеј Сремска Митровица.
Оснивање музеја у Сремској Митровици уско је везано за археолошке налазе из времена римског града Сирмијума, кога је Амијан Марцелин (око 330-400.г.н.е.), последњи велики римски историограф, назвао 'многољудном мајком градова' – urbium matris populosae et celebris.

Међутим стицајем друштвених околности у формирању музејске установе одлучујући фактор су били историјски споменици црквених обреда. Првог маја 1946 у „Малој црквици” отворен је Музеј црквене уметности (МЦУ), један од првих те врсте у Демократској Федеративној Југославији, са церемонијалним отварањем 30. јуна исте године.

На основу Упутства Одељења за просвету Главног извршног одбора Аутономне Покрајине Војводине од 2. новембра, којим је регулисана и музеолошка проблематика, 23. новембра 1946. основан је Градски музеј у Сремској Митровици, као музеј комплексног типа са археолошком, етнографском, историјском, уметничком и природњачком збирком. У састав Градског музеја ушла је и поставка МЦУ а на челу истанове је , као добровољни сарадник, био арх.

Бранко Василић, Теренски рад организован је на територији тадашњих пет сремских срезова (сремскомитровачки, шидски, румски, старопазовачки и земунски) преко мреже сарадника – „повереника за старине”. Такав начин рада омогућио је организацију тематских изложби и низ других активности различитог обима и карактера, што је уз остале претпоставке (просторне и кадровске) омогућило да је поставка Градског музеја отворена за јавност 31. маја 1948. године.

Административно-управне промене у Срему, до којих је дошло почетком шездесетих година друге половине XX века, утицале су да је Среско веће Народног одбора сремскомитровачког, 24. децембра 1952. донело одлуку о промени назива Градски музеј у МУЗЕЈ СРЕМА чиме је установа прешла на финансирање од стране Среза. У наредном временском периоду, до краја 2011. било је неколико статусних промена у погледу делатности, надлежности институције и њеног финансирања. Године 1953. у састав Музеја Срема ушла је и новооснована Уметничка галерија, која је уз Сталну музејску поставку, лапидаријум Музеја Срема, Музеј црквене уметности, историјску поставку на простору Спомен парка у Сремској Митровици, сталну изложбу о животу и раду комуниста – робијаша у казнионама Крањевине Југославије Робија – школа револуционара, Меморијалну изложбу «Рохаљ базе» и сталну историјску поставку Срем кроз векове, деценијама презентовала прошлост Срема од најстаријих праисторијских налаза до краја Другог светског рата (1945).

Комплексност музеолошке делатности реализована је уз ангажовање преко 60 музејских радника, у различитим својствима, и бројних музејских сарадника, посебно од почетка првих систематских археолошких ископавања Сирмијума (1957), када су раду археолошких екипа учествовали истакнути југословенски и светски признати археолози чијом је заслугом Музеј Срема постао значајно место на музеолошкој мапи Србије, односно Југославије. Нека од археолошких открића која су у власништву Музеја Срема, као што су: уникатни златници Константина Великог кованих између 317 и 337. године, сунчани сат од мермера с краја I – почетак II века нове ере, златни реликвијар из прве половине V в. н. е. , 85 споменика бенифицијара са Јупитеровог светилишта, златна појасна аварска гарнитура из VII века и низ других значајних музеалија, не само из Археолошког, него и других музејских одељења: Историјског, Одељења историје уметности, Етнолошког одељења и Природњачке збирке чине његову препознатљивост и специфичност на нашим просторима.
Поред презентације музејског материјала на сталним поставкама, значајан вид презентовања свих одељења представљале су и тематске изложбе, од којих су најистакнутије следеће:

Изложба славенских уметника (1947. године),
Ретка и стара књига од XV до XIX века (1950),
Српска рукописна и штампана књига;
Први српски устанак и Војводина (1954),
Праисторијске културе у Срему;
Пастели, цртежи и графике Миливоја Николајевића (у копродукцији);
Надежда Петровић и почеци модерног српског сликарства (копродукција, 1963);
Српско сликарство XIX века (у сарадњи са Народним музејом у Београду, 1965);
Јубиларна изложба Музеја Срема (1976),
Прва изложба дечијих ликовних радова (1987);
Римски царски градови у Србији: Sirmium – Romuliana – Naissus (копродукција, 1994),
Иконе и грађански портрети из збирке Музеја Срема од XVII до XX века (1995),
Сремска Митровица на старим разгледницама 1890 – 1940 (1998),
Сточарство и земљорадња – предмети из етнографске збирке Музеја Срема (2001),
Аквизиције Музеја Срема 2001 – 2005 (2006),
Ледено доба (гостујућа изложба, 2007)
и више стотина других аутохтоних, копродукционих и гостујућих изложби различитог обима и карактера.
Новину у раду Музеја Срема представљало је информативно-пропагaндна активност дефинисана кроз манифестацију «Ноћ музеја», први пут у Сремској Митровици организована 2008. године.
Поред наведених, и других активности реализованих по Закону о заштити културних добара, Музеј Срема је посебну пажњу посветио афирмацији прошлости Срема. Тај вид активности односио се и на организовање различитих предавања и одржавања стручних и научних скупова (уз учешће, како домаћих музејских радника, тако и истакнутих научних радника из земље и иностранства), као што су:

О важности Музеја (1948),
Историја Митровице кроз векове (1951),
Ископине Сирмијума у савременом животу Сремске Митровице (1960),
Вече барока (1963), Суштинска спорна питања између Срба и Хрвата (1991),
Римски царски градови у Србији: Sirmium – Romuliana – Naissus (1994),
Хајдучија у Срему у XVIII и почетком XIX века; Контроверзе о карактеру рата у Југославији 1941 – 1945 (1995),
научни скуп „Браћа Руварац у српској историографији и култури”(1996),
Српски народни покрет у Војводини 1848 – 1849 (1999),
регионални семинар археолога и конзерватора из југосточне Европе организованог од стране ICCROM-a, Народног музеја у Београду и Одељења за превентивну заштиту DIANA у Београду (2006),
предавање Ктиторска гробница Деспота Срефана Лазаревића у цркви манастира Манасије,
презентација Аварски појас грађанима Срема (2007)
коорганизатори скупа РФРЦ заједно са Народним музејом у Београду 2010.

Истовремено стручни радници Музеја Срема учествовали су на бројним стручним и начним скуповима организованим у Републици Србији, али и другим европским земљама из ближег и даљег окружења.
Богата је и издавачка делатност Музеја Срема је окруњена музејским часописом Зборник Музеја Срема (1995, први број- до сада објављено 8 бројева).
Међутим, први наслов у издању Музеја Срема, под називом: Прилог проучавању прошлости града Сремске Митровице у XVIII веку, појавио се 1951.г., након чега су из пера музејских радника и сарадника Музеја Срема, у издању Музеја или својству суиздавача, светлост дана угледали бројни каталози, монографије и студије, између осталих, и наслови:
Сремска Митровица,( монографија, 1969),
Спомен гробље (1980),
Гргуревци у револуцији (1986),
Сремскомитровачка хроника (1987),
Сирмијум – панорама панонске престонице (1988),
Злодела и греси, Партизанско село Манђелос (1990),
Иконе и грађански портрети из збирке Музеја Срема од XVII до XX века (1995),
Традиционална исхрана Срба у Срему (1996) зборник радова са научног скупа „Браћа Руварац у српској историографији и култури”,
Новац и банкарство у прошлости Срема (1997),
Јевреји у Митровици (1998),
Знамените личности Срема од I до XXI века (2003),
Роми у Срему (2004),
Шездесет година Музеја Срема (1946 – 2006), (2006),
Сирмијум – Сремска Митровица (хронологија, 2011),
Бора Чекеринац
музејски саветник, историчар

Бранко Василић, син митровачког градоначелника Теодора Василића (1907-1914), основну школу и гимназију завршио је у Сремској Митровици. Студирао је и дипломирао на Техничком факултету у Дрездену (Немачка). Након студија и практичног рада у Дрездену и Паризу, запослио се у државној служби код Грађевинске дирекције у Загребу (1928.г.) где је остао до краја Другог светског рата. Током Другог светског рата илегално је помогао Народноослободилачки покрет. После рата, из породичних разлога, прешао је из Загреба у Сремску Митровицу где се запослио у Окружном народноослободилачком одбору за Срем, при Грађевинском-техничком одсеку. Карактер посла који је обављао, образовни профил и изражен афинитет према културно-историјским споменицима утицали су на његов став да је потребно сакупљати, чувати и презентовати споменичко благо (подаци о инж. арх.

Ирина Непокојчицкај. Значајно место у развоју муеолошке делатности у Сремској Митровици после Другог светског рата припада Ирини Непокојчицкајој. Руска емигранткиња која се као једанаестогодишња девојчица са родитељима настанила у Митровици је после завршене гимназије у Кикинди (1927), безуспешно покушавала да упише сликарску академију у Загребу. Високошколско образовање наставила је у истом граду, на Техничкој високој школи (архитектонски одсек). Након студија (1937), запослила се као цртач у Хидротехничком одељку у Сремској Митровици. После рата запослила се као инжењер архитектуре у Грађевинско-техничком одељку при Одсеку за насеља и зграде, као референт Одељка за зграде, који је обухватао пројектовање, подизање и одржавање архитектонских објеката и контроле свих сектора уметничко-техничког стваралаштва, што јој је омогућило да, у споју афинитета према уметности, стеченог образовања и тренутних радних позиција, изгради и афирмише став о потреби заштите и тиме да пун допринос постављању црквене уметности у Сремској Митровици.
--in
After a series of attempts, during the second half of the nineteenth and the greater part of the first half of the twentieth century, shortly after the Second World War, in 1946, founded the museum institution under the name City Museum of Sremska Mitrovica.

The establishment of museums in Sremska Mitrovica is closely related to archaeological finds from the Roman city of Sirmium, which is Amm (about 330-400.g.n.e.), The last great Roman historiography called 'populous mother of cities' - urbium matris populosae et Celebris.

But through a combination of social circumstances in the formation of a museum deciding factor were historic monuments religious ceremonies. First May 1946 "little church" was opened Museum of Church Art (MCU), one of the first of its kind in the Democratic Federative Yugoslavia, with the ceremonial opening on June 30 the same year.

Based on the Instruction Department of Education Chief Executive Board of the Autonomous Province of 2 November, which regulates and museological issues, 23 November 1946 established the Municipal Museum in Sremska Mitrovica, as a museum complex with archaeological, ethnographic, historical, artistic and naturalistic collections. The composition of the City Museum has entered and setting MCU and led Istana, as a voluntary contributor, was the architect.

Branko Vasilić Fieldwork was organized on the territory of the then five Srem districts (Sremsko, Šidski, rumski, Stara Pazova and Zemun) via a network of associates - "the Commissioner of Antiquities." This way of working has enabled the organization of thematic exhibitions and many other activities of different scope and character, which, along with other considerations (space and personnel) to take over the setting of the City Museum opened to the public on May 31, 1948.

Administrative and administrative changes in Srem, which occurred at the beginning of the sixties the second half of the twentieth century has forced the National Committee of the District Chamber sremskomitrovačkog 24 December 1952 made a decision to change the name City Museum of Srem Museum, which is an institution has come to funding by luck. In the following period, until the end of 2011 there were several status changes in terms of activity, responsibility of the institution and its financing. In 1953, The Museum of Srem entered the newly founded Art Gallery, which is next to the permanent museum setting, lapidarium of the Museum of Srem, Museum of Church Art, historical setting in the area of ​​Memorial Park in Sremska Mitrovica, a permanent exhibition on the life and work of the Communists - convicts in penology Kranjevine Yugoslavia Robi - school revolutionaries, memorial exhibition "Rohalj base" and permanent historical setting Srem through centuries, decades, presented the past of Srem of the oldest prehistoric findings by the end of the Second World War (1945).

The complexity of museum activity was carried out with the involvement of over 60 museum workers, in different capacities, and a number of museum staff, especially since the beginning of the first systematic archaeological excavations of Sirmium (1957), when the work of the archaeological team participated prominent Yugoslav and world-renowned archaeologists who is credited Museum of Srem became an important place on the map museological Serbia and Yugoslavia. Some of the archaeological discoveries which are owned by the Museum of Srem, such as the unique gold coins of Constantine the Great forged between 317 and 337 years, a sundial made of marble from the end of the first - the beginning of the second century BC, the golden reliquary from the first half of V in. n. e. 85 monuments benificijara with Jupiter shrines, gold belt Avar furniture from the seventh century and a number of other significant museum exhibits, not only from the Archaeological but also other museum departments: Historical, Department of Art History, Ethnology Department and Natural History department make its recognition and specificity to our areas.
In addition to the presentation of museum material on permanent display, presenting a significant aspect of every department represented and thematic exhibitions, of which the most prominent are the following:

Exhibition Slavic artist (1947)
A rare and old books from the fifteenth to the nineteenth century (1950)
Serbian manuscripts and printed books;
The first Serbian uprising and Vojvodina (1954)
Prehistoric cultures in Srem;
Pastels, drawings and graphics Milivoje Nikolajevića (co-production);
Nadezda Petrovic and the beginnings of modern Serbian art (co-production, 1963);
Serbian painting of the nineteenth century (in cooperation with the National Museum in Belgrade, 1965);
The jubilee exhibition of the Museum of Srem (1976),
The first exhibition of children's art works (1987);
Roman imperial towns in Serbia: Sirmium - Romuliana - Naissus (co-production, 1994)
Icons and civic portraits from the collection of the Museum of Srem from the seventeenth to the twentieth century (1995)
Sremska Mitrovica on old postcards 1890 - 1940 (1998)
Livestock and agriculture - items from the ethnographic collection of the Museum of Srem (2001),
Acquisitions of the Museum of Srem 2001 - 2005 (2006)
Ice Age (guest exhibition, 2007)
and hundreds of other local, co-production and touring exhibitions of different scope and character.
The novelty in the work of the Museum of Srem was the information-propaganda activity defined by the event "Night of Museums", the first time in Sremska Mitrovica was organized in 2008.
In addition to these, and other activities carried out under the Law on Protection of Cultural Property, Museum of Srem has paid special attention to the affirmation of the past Srem. This type of activity was related to organizing various lectures and maintenance of professional and scientific meetings (with the participation of both local museum workers and prominent scholars from home and abroad), such as:

The importance of the Museum (1948)
History of Mitrovica through the centuries (1951)
Excavations Sirmium in modern life Sremska Mitrovica (1960)
Evening of Baroque (1963), The essential issues between Serbs and Croats (1991)
Roman imperial towns in Serbia: Sirmium - Romuliana - Naissus (1994)
Banditry in Srem in the eighteenth and early nineteenth century; Controversy about the character of the war in Yugoslavia in 1941 - 1945 (1995)
Scientific Conference "Brothers Ruvarac in Serbian history and culture" (1996)
Serbian National Movement in Vojvodina 1848 - 1849 (1999)
Regional seminar archaeologists and conservators from Southeast Europe organized by ICCROM, the National Museum in Belgrade and the Department for Preventive Conservation Diana in Belgrade (2006)
lecture founders' graves Despot Srefana Lazarevic in the church of the monastery of Manasseh,
Presentation Avar belt citizens of Srem (2007)
RFRC co-organized together with the National Museum in Belgrade, 2010.

At the same time professional staff of the Museum of Srem participated in numerous professional and NaCN events organized in the Republic of Serbia, but also other European countries in the immediate and distant environment.
There is a rich publishing activity of the Museum of Srem was crowned museum journal Proceedings of the Museum of Srem (1995, the first num- so far published eight numbers).
However, the first title published by the Museum of Srem, entitled Contribution to the study of history of the town of Sremska Mitrovica in the eighteenth century, appeared in 1951, after which they were written by museum employees and associates of the Museum of Srem, published by the Museum or the capacity of co-publishers, the light of day saw numerous catalogs, monographs and studies, among others, and titles:
Sremska Mitrovica (monograph, 1969)
Memorial Cemetery (1980)
Grgurevci in the revolution (1986)
Sremsko Chronicle (1987)
Sirmium - panorama Pannonian capital (1988)
Misdeeds and sins, Partisan village Manđelos (1990)
Icons and civic portraits from the collection of the Museum of Srem from the seventeenth to the twentieth century (1995)
The traditional diet of Serbs in Srem (1996) Proceedings of the Symposium "Brothers Ruvarac in Serbian history and culture"
Money and Banking in the past of Srem (1997),
Jews in Mitrovica (1998)
Famous personalities of Srem from I to XXI century (2003)
Gypsies in Srem (2004),
Sixty Years of the Museum of Srem (1946 - 2006), (2006)
Sirmium - Sremska Mitrovica (chronology, 2011)
Bora Čekerinac
museum consultant, historian

Branko Vasilić son Mitrovica Mayor Theodore Vasilića (1907-1914), an elementary school and high school in Sremska Mitrovica. He studied and graduated from the Technical University of Dresden (Germany). After studying and practical work in Dresden and Paris, was employed in the civil service at the Building Directorate in Zagreb (1928) where he remained until the end of the Second World War. During World War illegally helped the National Liberation Movement. After the war, for family reasons, moved from Zagreb to Sremska Mitrovica, where he was employed at the District National Liberation Committee of Srem, in an engineering department. Character work he was doing, the educational profile and pronounced affinity to the cultural and historical monuments have influenced his view that it is necessary to collect, preserve and present the historical heritage (data Ing. Arch.


Irina Nepokojčickaj. An important place in the development mueološke activities in Sremska Mitrovica after World War II belongs to Irina Nepokojčickajoj. Russian emigrant who like eleven girls with parents settled in Mitrovica, after completing high school in Kikinda (1927), tried unsuccessfully to enter the painting academy in Zagreb. Higher education continued in the same city, the polytechnic school (architecture department). After his studies (1937), worked as a draftsman in the hydro-technical section in Sremska Mitrovica. After the war, worked as an Architect from an engineering section at the Department of settlements and the building as a clerk Section to the building, which included the design, erection and maintenance of architectural structures and control all sectors of artistic and technical creativity, which enabled her to, in conjunction affinity for art, education attainment and current operating position, build and affirm the position on the need to protect and thereby make a full contribution setting up of church art in Sremska Mitrovica.

--br
Após uma série de tentativas, durante a segunda metade do século XIX e na maior parte da primeira metade do século XX, logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1946, fundou a instituição museu com o nome de Museu da Cidade de Sremska Mitrovica.

A criação de museus em Sremska Mitrovica está intimamente relacionado com achados arqueológicos da cidade romana de Sirmium, que é Amm (. Sobre 330-400.g.n.e), o último grande historiografia romana chamada "mãe populosa das cidades '- urbium matris populosae et Celebris.

Mas, através de uma combinação de circunstâncias sociais na formação de um fator decisivo museu foram monumentos históricos cerimônias religiosas. Primeiro maio 1946 "pequena igreja" foi inaugurado Museu de Arte Igreja (MCU), um dos primeiros de seu tipo no Democrática Federativa da Jugoslávia, com a abertura cerimonial em 30 de junho do mesmo ano.

Baseado no Departamento de Instrução de Educação Chief Executive Board da província autónoma de 2 de Novembro, que regula e questões museológicas, 23 nov 1946 estabeleceu o Museu Municipal de Sremska Mitrovica, como um complexo de museus com arqueológico, etnográfico, histórico, artístico e colecções naturalistas. A composição do Museu da Cidade entrou e definindo MCU e levou Istana, como colaborador voluntário, foi o arquiteto.

Branko Vasilić O trabalho de campo foi organizado no território dos então cinco distritos Srem (Sremsko, Šidski, rumski, Stara Pazova e Zemun) através de uma rede de associados - ". O Comissário de Antiguidades" Esta forma de trabalho permitiu a organização de exposições temáticas e muitas outras actividades de âmbito diferente e caráter, que, juntamente com outras considerações (espaço e pessoal) para assumir a configuração do Museu da Cidade abriu ao público em 31 de maio de 1948.

Mudanças administrativas e administrativas em Srem, que ocorreu no início da década de sessenta a segunda metade do século XX obrigou o Comitê Nacional da Câmara sremskomitrovačkog 24 Distrito dez 1952 tomou a decisão de alterar o nome do Museu da Cidade de Srem Museum, que é uma instituição chegou ao financiamento por sorte. No período seguinte, até o final de 2011 houve várias mudanças de status em termos de actividade, a responsabilidade da instituição e do seu financiamento. Em 1953, o Museu de Srem entrou na galeria de arte recém-fundada, que é ao lado da configuração museu permanente, Lapidarium do Museu de Srem, Museu da Igreja arte, cenário histórico na área de Memorial Park, em Sremska Mitrovica, uma exposição permanente sobre a vida e obra dos comunistas - condenados em penology Kranjevine Jugoslávia Robi - revolucionários da escola, exposição memorial "base Rohalj" e permanente ajuste Srem histórica através dos séculos, décadas, apresentou o passado de Srem dos mais antigos achados pré-históricos até o final da Segunda Guerra Mundial (1945).
A complexidade da atividade museu foi realizada com a participação de mais de 60 trabalhadores do museu, em diferentes capacidades, e um número de funcionários do museu, especialmente desde o início das primeiras escavações arqueológicas sistemáticas de Sirmium (1957), quando o trabalho da equipe de arqueólogos participou proeminentes arqueólogos jugoslavos e de renome mundial que é creditado Museu de Srem tornou-se um lugar importante no mapa museológico Sérvia e da Jugoslávia. Algumas das descobertas arqueológicas que são de propriedade do Museu de Srem, como as moedas únicas de ouro de Constantino, o Grande forjada entre 317 e 337 anos, um relógio de sol feito de mármore a partir do final do primeiro - o início do século II aC, o relicário de ouro a partir do primeiro semestre de V in. n. e. 85 monumentos benificijara com santuários de Júpiter, cinto de ouro mobiliário Avar desde o século VII e uma série de outras peças de museu significativos, não só do Arqueológico mas também outros departamentos do museu: histórico, do Departamento de História da Arte, Departamento de Etnologia e do departamento de História Natural fazer o seu reconhecimento e especificidade para o nosso áreas.
Além da apresentação do material museu em exposição permanente, apresentando um aspecto significativo de todos os departamentos representados e exposições temáticas, dos quais os mais proeminentes são os seguintes:
Exposição artista eslavo (1947)
A livros raros e antigos do século XV ao século XIX (1950)
Manuscritos e livros impressos sérvios;
O primeiro levante sérvio e Vojvodina (1954)
Culturas pré-históricas em Srem;
Pastels, desenhos e gráficos Milivoje Nikolajevića (co-produção);
Nadezda Petrovic e os primórdios da arte moderna Sérvio (co-produção de 1963);
Pintura sérvio do século XIX (em colaboração com o Museu Nacional, em Belgrado, 1965);
A exposição jubileu do Museu de Srem (1976),
A primeira exposição de obras de arte para crianças (1987);
Cidades imperiais romanas em Sérvia: Sirmium - Romuliana - Naissus (co-produção, 1994)
Ícones e retratos cívicos da coleção do Museu de Srem do XVII ao século XX (1995)
Sremska Mitrovica em postais antigos de 1890 - 1940 (1998)
Pecuária e agricultura - etnográfico objetos da coleção do Museu de Srem (2001),
Aquisições do Museu de Srem 2001 - 2005 (2006)
Ice Age (exposição de hóspedes, 2007)
e centenas de outros, co-produção e de turismo local, exposições de âmbito diferente e caráter.
A novidade no trabalho do Museu de Srem foi a actividade de informação e propaganda definida pelo evento "Noite dos Museus", pela primeira vez em Sremska Mitrovica foi organizado em 2008.
Além destes, e de outras actividades exercidas ao abrigo da Lei sobre a Protecção da Propriedade Cultural, Museu de Srem deu especial atenção para a afirmação do Srem passado. Esse tipo de atividade estava relacionada com a organização de várias conferências e manutenção de reuniões profissionais e científicas (com a participação de trabalhadores do museu local e proeminentes estudiosos nacionais e estrangeiros), tais como:

A importância do Museu (1948)
História de Mitrovica através dos séculos (1951)
Escavações Sirmium na vida moderna Sremska Mitrovica (1960)
Evening of Baroque (1963), As questões essenciais entre sérvios e croatas (1991)
Cidades imperiais romanas em Sérvia: Sirmium - Romuliana - Naissus (1994)
Banditismo em Srem no século XVIII e início do século XIX; A controvérsia sobre o caráter da guerra na Iugoslávia, em 1941 - 1945 (1995)
Conferência Científica "Irmãos Ruvarac em história e cultura sérvio" (1996)
Sérvio Movimento Nacional em Vojvodina 1848 - 1849 (1999)
Arqueólogos e conservadores seminários regionais do Sudeste da Europa organizados pelo ICCROM, o Museu Nacional de Belgrado e do Departamento de Conservação Preventiva Diana em Belgrado (2006)
palestra 'fundadores sepulturas déspota Srefana Lazarevic na igreja do Mosteiro de Manassés,
Cidadãos cinto apresentação Avar de Srem (2007)
RFRC co-organizado em conjunto com o Museu Nacional de Belgrado de 2010.

Ao mesmo tempo, a equipe profissional do Museu de Srem participado em numerosos eventos profissionais e NaCN organizados na República da Sérvia, mas também outros países europeus no ambiente imediato e distante.
Há uma rica actividade editorial do Museu de Srem foi coroado Proceedings museu de diário do Museu de Srem (1995, o primeiro nú- até agora publicados oito números).
No entanto, o primeiro título publicado pelo Museu de Srem, intitulado Contribuição para o estudo da história da cidade de Sremska Mitrovica, no século XVIII, surgiu em 1951, depois que eles foram escritos por funcionários do museu e associados do Museu de Srem, publicado pelo Museu ou a capacidade de co-editores, a luz do dia vi inúmeros catálogos, monografias e estudos, entre outros, e títulos:
Sremska Mitrovica (monografia, 1969)
Memorial Cemetery (1980)
Grgurevci na revolução (1986)
Sremsko Chronicle (1987)
Sirmium - panorama de capital Panónia (1988)
Transgressões e pecados, partidário Manđelos vila (1990)
Ícones e retratos cívicos da coleção do Museu de Srem do XVII ao século XX (1995)
A dieta tradicional dos sérvios em Srem (1996) Anais do Simpósio "Irmãos Ruvarac em história e cultura sérvio"
Dinheiro e Banking no passado de Srem (1997)
Judeus em Mitrovica (1998)
Personalidades famosas de Srem de I a século XXI (2003)
Ciganos em Srem (2004),
Sessenta anos do Museu de Srem (1946 - 2006), (2006)
Sirmium - Sremska Mitrovica (cronologia, 2011)
Bora Čekerinac
consultor museu, historiador

Branko Vasilić filho Mitrovica Mayor Theodore Vasilica (1907-1914), uma escola primária e do ensino médio em Sremska Mitrovica. Ele estudou e se formou na Universidade Técnica de Dresden (Alemanha). Depois de estudar e trabalhos práticos em Dresden e Paris, foi empregado no serviço público na Direcção Edifício em Zagreb (1928), onde permaneceu até o fim da Segunda Guerra Mundial. Durante Guerra Mundial ajudou ilegalmente o Movimento de Libertação Nacional. Após a guerra, por razões familiares, mudou-se de Zagreb para Sremska Mitrovica, onde foi empregado no Comité de Libertação Nacional Distrito de Srem, em um departamento de engenharia. Trabalho personagem que ele estava fazendo, o perfil educacional e afinidade pronunciada para os monumentos históricos e culturais influenciaram sua opinião de que é necessário recolher, preservar e apresentar o património histórico (dados Ing. Arch.


Irina Nepokojčickaj. Um lugar importante nas atividades de desenvolvimento mueološke em Sremska Mitrovica após a Segunda Guerra Mundial pertence a Irina Nepokojčickajoj. Emigrante russo que gostam onze meninas com pais se estabeleceram em Mitrovica, depois de concluir o ensino médio em Kikinda (1927), tentou sem sucesso entrar na academia pintura em Zagreb. O ensino superior continuou na mesma cidade, a Escola Politécnica (departamento de arquitetura). Depois de seus estudos (1937), trabalhou como desenhista na seção hydro-técnica em Sremska Mitrovica. Depois da guerra, trabalhou como arquiteto de uma seção de engenharia do Departamento de assentamentos e do edifício como um ponto funcionário do prédio, que incluiu a concepção, montagem e manutenção de estruturas arquitetônicas e controlar todos os setores da criatividade artística e técnica, que lhe permitiram, na afinidade conjunto para a arte, o grau de instrução ea posição operacional atual, construir e afirmar a posição sobre a necessidade de proteger e, assim, contribuir plenamente a criação de arte igreja em Sremska Mitrovica.

EL MUSEO MUDO, MUSEO, MUSEOGRAFÍA,OPINIÓN, PATRIMONIO, TECNOLOGÍA.

Todas las estadísticas y estudios de mercado que han llegado hasta nuestras manos últimamente, apuntan a que el uso del teléfono inteligente seguirá creciendo sin parar hasta llegar a un 95% de penetración en la sociedad. En otras palabras, 95 personas de cada 100 – obviamente – que usan teléfono móvil o celular tendrán, en un futuro inmediato, un smartphone y no un dispositivo anacrónico para los tiempos que nos ha tocado vivir.


Para algunos segmentos de la población, como pueden muchos niños y niñas y casi todos los adolescentes, el smartphone ya forma parte de su anatomía, como si fuera una prolongación de su brazo, algo así como ser un androide. Pero no son solo los adolescentes, no nos engañemos, quien más, quien menos, está muy pendiente del aparatito, unos más que otros, pero todos pendientes y dependientes, esa es la verdad. Solo debemos pensar que en realidad el cacharrito es bastante tonto, tiene poco de “smart”, por el momento, si buscamos ir un poco más allá del WhatsApp.


Nosotros hemos comenzado una especie de cruzada a favor del uso del smartphone en el ámbito de los museos. Y lo hacemos por varios motivos que consideramos muy importantes. Entre las diferentes razones, y hay muchas, comprobamos la pasividad que existe normalmente entre las colecciones de los museos y el visitante. Hemos visto, por ejemplo, que en los museos de arte los visitantes se quedan aislados manejando su percepción particular e individual en cada obra que observan. Pasamos de una pintura a otra, de una escultura a otra, de una instalación a otra, mirándolas y gestionándolas mentalmente según nuestro criterio de valoración plástica muy personal, en silencio, o no, si es que hemos ido a visitar el museo con compañía. Esta escena se puede ver en la mayoría de los museos locales, y no solo los dedicados al arte.


Al día de hoy, la tecnología ha avanzado exponencialmente, pero no su uso en el escenario de los museos locales. Esa es nuestra cruzada. Queremos ser, entre otros, esa conspiración celestiniana que culmine en un matrimonio feliz: visitante-colección, del museo y patrimonio, pero en vez de arras o alianza utilizaremos los smartphones.


La reciente aparición de los beacons es muy importante para lograr esa estrecha relación que tanta falta hace para que el visitante del museo estreche vínculos con las colecciones y el patrimonio. Esas pequeñas antenas que en un principio surgieron para que las personas invidentes se orientasen dentro del museo, cumpliendo con su función de balizas sonoras señalizadoras, han desplegado su potencial real y nos están abriendo un universo de posibilidades museográficas. Esos pequeños aparatitos que se adhieren a las paredes al lado de los objetos en la exposición, incluidos cuadros y esculturas, con una pequeña antena en su interior que funciona en modo bluetooth, con una pila que le da una vida de tres años – prorrogables -, son el futuro de ese vínculo entre visitante y colección, no tenemos las más mínima duda. El visitante solo tiene que activar el modo bluetooth de su smartphone y bajar la pequeña aplicación del museo o de la red de museos en su entrada – o desde la página web, si la tiene -, dónde nunca fallará el wifi. Entonces se producirá el milagro, el museo dejará de ser mudo.cobrará vida. Ya no se necesitarán esas caras audio-guías limitadísimas en sus prestaciones; hasta el museo más modesto podrá disponer de una visita multimedia, y los museos pudientes ya pueden ir retirando de las estanterías su parque de carísimos ipods.


El mercado del desarrollo tecnológico se mueve a un ritmo de vértigo, y eso es muy bueno, sobre todo en lo que tiene que ver con la generación de soluciones y aplicaciones útiles y prácticas, y más si esos desarrollos facilitan el acceso a la cultura para todos los públicos, si se consigue que más gente visite los museos. Los museos puede comenzar a hablar con sus visitantes, a comunicarse con las personas, los objetos podrían hablar, el arte se explicará a sí mismo, evitando así que tengamos que contestar nuestras propias preguntas, resolver nuestras propias dudas en silencio, dejar de sentirnos solos dentro del museo


Hemos observado a niños y niñas, con la más absoluta naturalidad, disfrutando con su inseparable dispositivo móvil, sea cual sea, de experiencias didácticas dentro del museo equipado con beacons, ya sea jugando con la realidad aumentada, viendo un vídeo de apoyo explicativo, comunicándose con el objeto, haciendo un test-juego, entendiendo – ya era hora – lo que el artista está expresando o expresaba con su obra con un lenguaje comprensible para ellos, etcétera. Si las niñas y niños se divierten en el museo, debemos estar muy contentos y felices, aunque tengamos que apoyarnos en la ya inevitable, omnipresente e incuestionable utilidad de la tecnología accesible y asequible que nos acompañará hasta el fin de los días.fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti Espacio Visual Europa (EVE)

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

Bahawalpur Museum Pakistan -- O Museu Bahawalpur, Paquistão

The Bahawalpur Museum (Urdu: بہاولپور عجائب گھر‎), established in 1976, is a museum of archaeology, art, heritage, modern history and religion located in Bahawalpur, Punjab, Pakistan. It comes under the control of Bahawalpur District Government. The current director of the museum is Hussain Ahmed Madni.The Bahawalpur Museum was established in 1974. this is a museum of archaeology,ethnology, art, heritage, of traditional and modern history. It is supervised by the local government of bahawalpur district. there are eight galleries in bahawalpur museum. 'collection'
Pakistan Movement Gallery which comprises the Modern history of Pakistan. another is archaeological Gallery which represents the archaeological history of the region. there is also an Islamic gallery which exhibits manuscripts, inscription and Quranic documents. one gallery consists of the cultural heritage of bahawalpur region. art and coin gallery is also there in bahawalpur museum.Cholistan Art and Heritage also presented in museum.

The museum is open during 8:00 am to 4:00 pm from Sunday to Thursday, and from 8:00 am to 12:00 pm on Friday. The entrance fee is 10 Pakistani rupees per visitor.


Displaying items ranging from calligraphy to artefacts from Moenjodaro, Cholistan and Harappa, Bahawalpur Museum, less than 1km southeast of Farid Gate.

The museum is divided into a Pakistan Movement Gallery of photos; an Islamic Arts Gallery of arms, textiles, graphic arts and metalware; an Archaeological Gallery; a Coins & Medals Gallery with items minted by the former state of Bahawalpur; an Ethnological Gallery with handicrafts from Cholistan and Bahawalpur; a Fabrics Gallery with costumes from the region; and a Manuscripts & Calligraphy Gallery.fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://www.lonelyplanet.com/

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.--br
O Museu Bahawalpur (Urdu: بہاولپور عجائب گھر)., Fundada em 1976, é um museu de arqueologia, arte, património, história moderna e religião localizado em Bahawalpur, Punjab, Paquistão [1] Ele vem sob o controle do Governo do Distrito Bahawalpur . O atual diretor do museu é Hussain Ahmed Madni. [2]

O museu está aberto durante 08h00 - 16:00 de domingo a quinta-feira e 8h00 - 12:00 na sexta-feira. A taxa de entrada é de 10 rúpias paquistanesas por visitante. [3]

O Museu Bahawalpur foi criada em 1974. este é um museu de arqueologia, etnologia, arte, património, da história tradicional e moderna. É supervisionado pelo governo local do distrito de Bahawalpur. há oito galerias em bahawalpur museu. "recolha"

Paquistão Movimento Gallery que compreende a história moderna do Paquistão. outra é Gallery arqueológico que representa a história arqueológico da região. há também uma galeria que exibe islâmico, manuscritos e documentos de inscrição do Alcorão. uma galeria consiste no património cultural de bahawalpur região. arte e galeria de moeda também está lá em bahawalpur museum.Cholistan Arte e Património também apresentada em museu.

Mostrando itens que variam de caligrafia para artefatos de Moenjodaro, Cholistan e Harappa, Bahawalpur Museum, a menos de 1 km ao sudeste de Farid Gate.

O museu é dividido em uma galeria de fotos Movimento Paquistão; uma Arts Gallery de armas, têxteis, artes gráficas e Artigos de metal islâmica; uma galeria Arqueológico; Moedas e Medalhas galeria com itens cunhadas pelo antigo estado de Bahawalpur; uma galeria de Etnológico com artesanato típico da Cholistan e Bahawalpur; a Galeria Tecidos com trajes da região; e uma Manuscritos & Gallery caligrafia.

Muzeum Gazownictwa w Paczkowie Poland -- Museu de gás em Paczków, Polonia, -- Gas Museum in Paczków

Muzeum Gazownictwa w Paczkowie to nowoczesna, dynamiczna i różnorodna ekspozycja, która znakomicie oddaje tempo zmian, szybkość technologicznego rozwoju i ewolucję przemysłu gazowniczego w Polsce i na świecie. Obiekt jest zdecydowanie jedną z najcenniejszych wizytówek turystycznych map Opolszczyzny.Paczkowskie Muzeum Gazownictwa działa od 1991 roku. Pomysł utworzenia gazowniczego skansenu pojawił się jeszcze przed wyłączeniem z eksploatacji dawnej miejskiej gazowni, którą zamknięto ostatecznie w 1977 roku. W starej gazowni, która przez 76 lat produkowała gaz dla Paczkowa, oczyszczono, zabezpieczono i odremontowano obiekty gazownicze, odnowiono piece oraz zaaranżowano teren pod sale ekspozycyjne.

Pod koniec lat 80-tych prace przy tworzeniu Muzeum nabrały tempa, a oficjalne otwarcie obiektu nastąpiło 23 listopada 1991 roku. Od tamtej pory Muzeum jest jednym z głównych symboli turystycznych Paczkowa - co roku odwiedza je około 10 tysięcy osób.
Ekspozycja Muzeum Gazownictwa jest jedną z największych tego typu w Europie - składa się na nią ponad 3000 eksponatów, które prezentowane są w salach wystawowych i ekspozycjach plenerowych o łącznej powierzchni ponad 1000 m2.

Imponująca kolekcja starych gazomierzy (300 sztuk), gazowych urządzeń gospodarstwa domowego, palników labolatoryjnych, starodawnych elementów wyposażenia łazienek i kuchni oraz urządzeń niezbędnych do produkcji gazu klasycznego wymagała odpowiedniego wyeksponowania, dlatego już od kilku lat planowano modernizację Muzeum.
Pieczę i mecenat nad Muzeum Gazownictwa w Paczkowie sprawuje Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego - firma kontynuująca techniczną działalność wcześniejszej Górnośląskiej Spółki Gazownictwa. W 2004 roku Zarząd GOSD podjął decyzję o modernizacji Muzeum, a prace remontowe ruszyły już rok później. Te dwa lata odmieniły obiekt nie do poznania.

12 października 2007 roku Muzeum Gazownictwa odkryło przed światem swoje nowe oblicze. Teren ekspozycyjny przekształcono w nowoczesne centrum muzealno-wystawienniczo-szkoleniowe, które łączy w sobie tradycję z technologicznymi nowinkami. W profesjonalnie przygotowanych prezentacjach na temat produkcji gazu wykorzystywana jest technika "światło-dźwięku". Gazownictwo pokazane jest w układzie chronologicznym i tematycznym. Interaktywne wystawy znakomicie pokazują historię gazu domowego i przemysłowego, poszerzając wiedzę odwiedzających na ten temat.
Oświetlenie terenu stanowią czynne latarnie gazowe, a wygląd budynków i urządzeń pozostał niemal taki jak 100 lat temu, kiedy wybudowano gazownię.

Muzeum posiada nowoczesną salę konferencyjną wyposażoną w wysokiej klasy sprzęt audiowizualny. W sali odbywać się mogą prezentacje, sympozja i konferencje na 80 osób. Na terenie obiektu mogą być również organizowane kameralne narady i spotkania w urządzonym w stylu retro saloniku konferencyjnym na 18 osób.
Muzeum posiada także bibliotekę, ze stale powiększającym się księgozbiorem. Dla chętnych do dłuższego zwiedzania przygotowane są cztery komfortowe pokoje gościnne (10 miejsc noclegowych) z łazienkami i kompletnie wyposażonymi aneksem kuchennym.

fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti http://www.paczkow.pl/
Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.


--br
Museu de gás em Paczków é uma exposição moderna, dinâmica e diversificada, que reflete perfeitamente o ritmo da mudança, a taxa de desenvolvimento tecnológico ea evolução da indústria do gás na Polónia e no mundo. A propriedade é definitivamente um dos mais valiosos mapas cartões turísticos de Opole.

Paczkowskie Museu de gás opera desde 1991. A idéia de criar o gás museu ainda apareceu antes de encerrar o funcionamento das antigo gasómetro municipais, que acabou por ser encerrado em 1977. Nos velhos fábrica de gás, que há 76 anos para o gás Paczkowa produzidos, purificados, instalações de gás natural garantidos e restaurados, fogões renovados e área arranjado para salas de exposições.
No final dos anos 80 trabalha para a criação do museu ganhou impulso, ea abertura oficial das instalações teve lugar 23 de novembro de 1991 ano. Desde então, o museu é um dos principais símbolos do turismo Paczkowa - a cada ano visitada por cerca de 10.000 pessoas.
Exposição Museu de gás é uma das maiores de seu tipo na Europa - é composto por mais de 3.000 exposições, que são apresentados nas salas de exposição e exposições ao ar livre com uma área total de mais de 1000 m2.
Uma coleção impressionante de metros de idade (300 unidades), aparelhos a gás, queimadores de laboratório, elementos antigos da cozinha e banheiro, acessórios e equipamentos necessários para a produção de um gás clássico exigem uma visibilidade adequada, porque há vários anos planejados modernização do Museu.
Custódia e patrocínio Museu de gás em Paczków exerce Górnośląski Operador do Sistema de Distribuição - a empresa de continuar as operações técnicas da Alta Silésia Gas Company anteriormente. Em 2004, a GOSD Administração decidiu modernizar o Museu, e trabalhos de renovação começou um ano depois. Estes dois anos mudaram o objeto não é saber.
12 de outubro de 2007 Museu de gás descoberto ao mundo uma nova face. Área de exposição foi transformado em um museu moderno e exposição e treinamento que combina a tradição com inovações tecnológicas. As apresentações profissionalmente preparados na técnica de produção de gás usado é o "som-luz". O gás é mostrado na cronológica e temática. Exposições interativas mostram a história do grande gás doméstico e industrial, a sensibilização dos visitantes sobre o assunto.
Iluminação da área são um processo aberto lampiões a gás, ea aparência dos edifícios e equipamentos permaneceram quase como 100 anos atrás, quando ele construiu uma planta de gás.
O museu tem uma moderna sala de conferências equipada com high-end equipamentos de áudio-visual. O salão pode tomar apresentações lugar, simpósios e conferências para 80 pessoas. A área também pode ser organizadas reuniões íntimas e reuniões nas instalações para conferências salão de estilo retro para 18 pessoas.
O museu também tem uma biblioteca, com cada vez maior coleção de livros. Para aqueles dispostos a explorar quatro quartos confortáveis ​​(10 camas) já preparado com casas de banho e uma kitchenette totalmente equipada.

--inGas Museum in Paczków is a modern, dynamic and diverse exhibition, which perfectly reflects the pace of change, the rate of technological development and the evolution of the gas industry in Poland and in the world. The property is definitely one of the most valuable cards tourist maps of Opole.
aczkowskie Gas Museum operates since 1991. The idea of ​​creating the museum gas yet appeared before shutting down the operation of the former municipal gasworks, which was eventually closed in 1977. In the old gasworks, which for 76 years for Paczkowa gas produced, purified, secured and restored natural gas facilities, renovated stoves and arranged area for exhibition halls.
In the late 80s works for the creation museum gained momentum, and the official opening of the facility took place November 23, 1991 year. Since then, the museum is one of the main symbols of tourism Paczkowa - every year visited by about 10,000 people.
Exposure Gas Museum is one of the largest of its kind in Europe - it consists of more than 3,000 exhibits, which are presented in the exhibition halls and outdoor exhibitions with a total area of ​​over 1000 m2.
An impressive collection of old meters (300 units), gas appliances, burners LABORATORY, ancient elements of kitchen and bathroom fittings and equipment necessary for the production of a classical gas require adequate visibility, because for several years planned modernization of the Museum.
Custody and patronage Gas Museum in Paczków exercises Górnośląski Distribution System Operator - the company continuing the technical operations of Upper Silesian Gas Company earlier. In 2004, the Management GOSD decided to modernize the Museum, and renovation work started a year later. These two years have changed the object is not to know.
12 October 2007 Gas Museum discovered to the world a new face. Exposition area was transformed into a modern museum and exhibition and training that combines tradition with technological innovations. The professionally prepared presentations on gas production technique used is the "light-sound". Gas is shown in chronological and thematic. Interactive exhibits show the history of the great domestic and industrial gas, raising awareness of visitors on the subject.
Illumination of the area are an open gas lamps, and the appearance of buildings and equipment remained almost like 100 years ago when he built a gas plant.
The museum has a modern conference room equipped with high-end audio-visual equipment. The hall can take place presentations, symposia and conferences for 80 people. The area may also be arranged intimate meetings and meetings in the retro-style lounge conference facilities for 18 people.
The museum also has a library, with constantly growing collection of books. For those willing to explore longer prepared four comfortable guest rooms (10 beds) with bathrooms and a fully equipped kitchenette.