Google+ Followers

domingo, 31 de janeiro de 2016

Salina Slănic, cea mai mare din Europa şi locul cu cel mai pur aer de pe planetă. --- Salina Slanic, o maior da Europa e de casa para o ar mais puro do planeta.

Până la ce adâncime se poate ajunge cu „colivia“ în miezul pământului


Salina Slănic, din staţiunea cu acelaşi nume din Prahova, deţine câteva superlative speciale: este cea mai mare din Europa ca dimensiuni, volumul de sare excavată fiind de 2,9 milioane de metri cubi, şi deţine cel mai pur aer de pe planetă, lipsit aproape total de radiaţii şi poluareAflată la aproximativ 100 de kilometri de Bucureşti şi 44 km de Ploieşti, staţiunea Slănic este o destinaţie recunoscută pentru activitatea balneoturistică încă din anul 1853, când a fost declarată staţiune turistică de interes naţional.

Printre superlativele Salinei Slănic (Mina Unirea), cel mai important obiectiv turistic dar şi de sănătate din staţiune, se numără un volum imens de sare excavată, 2,9 milioane de metri cubi, care a dus la crearea unor cavităţi cu volume gigantice, respectiv 14 camere cu profil trapezoidal având circa 80.000 de metri pătraţi.

Cele 14 camere au o deschidere de 10 metri la tavan, 32 de metri la talpă, iar înălţimea este de 54 de metri. Adâncimea salinei este de 208 metri. Dimensiunile impresionante au consacrat salina ca cea mai mare din Europa.
Două ore la pas pentru a parcurge salina

Potrivit documentelor existente, moşia Slănic a fost cumpărată de spătarul Mihai Cantacuzino în jurul anului 1685. În 1713, moşia Slănic a fost donată Mănăstirii Colţea din Bucureşti. În perioada 1943-1970, mina a fost în exploatare, iar după 1970, a devenit obiectiv turistic.

Accesul vizitatorilor era asigurat prin coborârea cu o „colivie” prin puţul de extracţie, amenajat pentru transportul de persoane, până la adâncimea de 208 m. De anul trecut, după ce liftul s-a defectat, vizitarea se face cu ajutorul microbuzelor. Turiştii pot observa pe traseu elementele din structura internă a masivului de sare, benzile divers colorate, cu nuanţe de gri şi alb ale sării, dar şi vechile locuri în care era exploatată sarea.

Parcurgerea la pas a salinei durează aproximativ două ore, timp în care vă puteţi bucura şi de beneficiile mediului salin.
Cel mai pur aer de pe planetă

“Palate de sare” din interior au un microclimat constant, o temperatură constantă pe tot timpul anului de 13º C, o umiditate a aerului de cca. 60% şi aerosoli salini cu efecte terapeutice asupra sănătăţii, fapt care a dus la amenajarea salinei atât pentru agrement, cât şi pentru tratament în maladiile respiratorii.

Condiţiile din mină creează premisele pentru cel mai pur aer de pe planetă, din care lipsesc aproape total radiaţiile şi poluarea. Institutul Naţional de Fizică şi Energie Nucleară efectuează frecvent în salină teste şi măsurători, iar salina este în cărţi pentru amenajarea unui centru studii cosmice european.
Spaţiu de tratament şi relaxare

În interior este amenajat un sanatoriu cu 50 de locuri dotat cu paturi, scaune, mese, unde vizitatorii cu afecţiuni respiratorii pot petrece câteva ore în linişte. Un tratament de două săptămâni este suficient pentru pacienţii cu probleme pulmonare.

De asemenea, în salină sunt amenajate locuri de joacă cu tobogane, balansoare şi leagăne, terenuri de sport, volei, handbal, tenis, carting şi minifotbal, o sală cu mese de biliard şi un bufet. Deseori, în mina Unirea se organizează diverse competiţii sportive, concursuri, expoziţii şi concerte.

Spectaculoase sunt concursurile naţionale şi internaţionale de aeromodelism, posibile datorită climatului deosebit în care viteza de circulaţie a aerului este aproape de “0”.

Cea mai spectaculoasă cameră a salinei este Sala Genezei, în care se află busturile în sare ale lui Traian, Decebal şi Burebista precum şi scuplturi cu elemente specifice poporului daco-roman. În salină mai există un basorelief al lui Mihai Viteazul, precum şi un bust al lui Mihai Eminescu.

Peste 150.000 de persoane coboară anual în Salina Slănic.
fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti


Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura é o único antídoto que existe contra a ausência de amor.


Vamos compartilhar.--br via tradutor do google

Salina Slanic, o maior da Europa e de casa para o ar mais puro do planeta. Para que profundidade pode ser alcançado por "gaiola" em terra média

Coloque a água mais pura do planeta

Publicado por: Lazareanu Razvan 26 de janeiro de 2016
Salina Slanic resort em Prahova mesmo nome, tem alguns superlativos especiais: o maior da Europa em tamanho, a quantidade de sal que está sendo escavado 2,9 milhões de metros cúbicos, e possui o ar mais puro do planeta, livre radiação quase total e poluição

Localizado a cerca de 100 quilômetros de Bucareste e 44 km de Ploiesti, Slanic é um destino reconhecido para a atividade de turismo banho desde 1853, quando o resort foi declarada de interesse nacional.

Entre os superlativos Sal Slănic (Mina Unirea), o mais importante de turismo e saúde resort são uma enorme quantidade de sal escavada 2,9 milhões de metros cúbicos, o que levou à criação de cavidades com volumes gigantescos, respectivamente 14 quartos trapezoidais com 80.000 metros quadrados.

Os 14 quartos têm uma abertura do teto de 10 metros, 32 metros na base e a altura é de 54 metros. A profundidade meu é 208 metros. Sal dimensões impressionantes consagrado como o maior da Europa.

Duas horas a pé para procurar solução salina

De acordo com os documentos existentes Slănic propriedade foi comprada por Mihai Cantacuzino em torno de 1685. Em 1713 a propriedade foi doada Mosteiro Slănic canto de Bucareste. Durante 1943-1970, a mina estava em operação, e depois de 1970 se tornou uma atração turística.

Acesso de visitantes foi fornecida por uma redução "gaiola" por poço de extração providenciado para o transporte de pessoas, a uma profundidade de 208 m. No ano passado, após o elevador quebrou, a visita é feito com microônibus. Os turistas podem ver a rota dos elementos maciços de a estrutura interna de sal, faixas coloridas com tons de cinza e branco do sal e os antigos lugares onde sal foi extraído.

Navegue para a etapa mina leva cerca de duas horas, durante o qual você também pode desfrutar dos benefícios do ambiente salino.

O ar mais puro do planeta

"Salt Palace" insiders tem um microclima constante, uma temperatura constante de 13 ° C durante todo o ano, uma humidade de aprox. 60% aerossóis de sal com efeitos terapêuticos sobre a saúde, o que resultou em planejamento de lavra, tanto para lazer, bem como para o tratamento de doenças respiratórias.

Condições na mina cria as condições para o ar mais puro do planeta, que carece de radiação quase total e poluição. Instituto Nacional de Física e Energia Nuclear faz testes e medições frequentes em sal e sal está nos cartões para a construção de um centro europeu de estudos cósmicos.

Tratamento do espaço e relaxamento

O interior é organizado um sanatório com 50 lugares, equipados com camas, cadeiras, mesas, onde os visitantes com respiratório pode passar algumas horas em silêncio. Um tratamento de duas semanas é suficiente para pacientes com problemas pulmonares.

Também em solução salina são playgrounds arranjado com escorregadores, gangorras e balanços, esportes, voleibol, andebol, ténis, karting e futebol, uma sala com mesa de bilhar e um buffet. Muitas vezes, a união mina organiza competições diversas, concursos, exposições e concertos.

Spectacular competições nacionais e internacionais de modelagem avião, possível devido à velocidade do ar climática está perto de "0".

O quarto mais espetacular é meu Genesis Hall, está localizado em bustos de sal de Trajano, Decebal Burebista e esculturas com elementos específicos pessoas Daco-romanas. Em solução salina há um alívio de Michael, o Bravo, e um busto de Mihai Eminescu.

Mais de 150.000 pessoas anualmente em Salina Slanic para baixo.

Nenhum comentário:

Postar um comentário