Google+ Followers

sábado, 9 de abril de 2016

CÁC TÔN GIÁO. --- A RELIGIÃO, Vietnam.

CÁC TÔN GIÁO

Vật linh giáo xưa kia phổ biến khắp Đông Nam Á. Từ đầu công nguyên, Phật giáo và Bàlamôn giáo bắt đầu ảnh hưởng tới khu vực này, dẫn đến xuất hiện các nền văn minh phát triển rực rỡ trong khoảng thế kỷ 7-12, để lại những công trình kiến trúc tôn giáo nổi tiếng như Angkor ở Campuchia, Borobudur và Prambanan ở Indonesia, Bagan ở Myanmar...


Từ khoảng thế kỷ 13, Hồi giáo đến Đông Nam Á cùng các thương nhân Trung Đông. Thế kỷ 15, các linh mục châu Âu bắt đầu truyền bá Công giáo ở đây.


Ngày nay, Phật giáo Mahayana chiếm ưu thế ở Singapore, Phật giáo Theravada phổ biến ở Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar; đạo Hồi chiếm ưu thế ở Indonesia, là quốc giáo của Brunei và Malaysia; Công giáo phổ biến ở Philippines; còn Hindu giáo tập trung ở đảo Bali, Indonesia.

Cả 4 tôn giáo phát triển chủ yếu ở đồng bằng và ven biển, còn cư dân ở vùng hẻo lánh và rừng núi vẫn tiếp tục sống với tín ngưỡng cổ truyền của mình. Mỗi tôn giáo du nhập Đông Nam Á đều có sự hòa trộn nhiều yếu tố tín ngưỡng và văn hóa bản địa.

-
ÔN GIÁO BẢN ĐỊA

Tôn giáo bản địa

Ở Đông Nam Á vẫn phổ biến tôn giáo bản địa dựa trên tín ngưỡng vạn vật hữu linh. Các tộc người khác nhau đều có những nghi lễ cầu cúng các vị thần tự nhiên, động vật và cây cối.

Bên cạnh đó, saman giáo và hoạt động đồng bóng dựa trên niềm tin vào việc giao tiếp với thần linh, đặc biệt vì mục đích chữa bệnh. Thầy đồng được thần linh nhập vào để giao tiếp với cộng đồng; còn thầy saman hành trình sang thế giới khác để giao tiếp với thần linh rồi kể lại "chuyến đi" đó.

Tôn giáo bản địa Đông Nam Á tiếp thu nhiều yếu tố của các tôn giáo khác, như ảnh hưởng của đạo Phật ở Thái Lan hay đạo Hồi ở Malaysia.SÁCH DẠY XĂM MÌNH

Myanmar

Thế kỷ 20 
Kaneko Kazushige tặng 

LỊCH XEM BÓI

Batak
Sumatra, Indonesia

Thế kỷ 20
Kaneko Kazushige tặng

--

HINDU GIÁO Ở BALI

Hindu giáo ở Bali

Đạo Hindu hình thành ở Ấn Độ khoảng 800 năm trước công nguyên rồi du nhập vào Đông Nam Á từ đầu công nguyên. Khoảng thế kỷ 7, tôn giáo này truyền từ đảo Java sang đảo Bali ở Indonesia. Đầu thế kỷ 16, vương triều Hindu giáo Majapahit ở Java chuyển đến Bali.

Cư dân Hindu giáo ở Bali tin vào sự luân hồi và theo tục hỏa táng. Tại các đền, bên cạnh 3 vị thần chính là Brahma - thần sáng tạo, Vishnu - thần bảo vệ, Shiva - thần hủy diệt, có cả những vị thần của tín ngưỡng bản địa như thần núi lửa, thần biển, đặc biệt là nữ thần lúa. Mỗi gia đình cũng thường có chỗ thờ cúng tổ tiên và thần linh ở cạnh nhà.---

PHẬT GIÁO


Phật giáo

Thế kỷ 5, Phật giáo Mahayana (Đại thừa) từ bắc Ấn Độ du nhập vào hai đảo Sumatra và Java của Indonesia. Mahayana hướng tới khai tâm, giác ngộ muôn loài. Phật tử Mahayana thờ phụng cả đức Phật Thích Ca và Bồ tát.

Khoảng thế kỷ 11-14, Phật giáo Theravada (Tiểu thừa) ở Sri Lanka du nhập Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Lào. Theravada theo giáo lý Pali, chỉ thờ Phật Thích Ca và chú trọng đến đời sống tu hành mà nam giới phải trải qua trước khi kết hôn. Phật tử Theravada vẫn thờ phụng cả thần linh bản địa như nat ở Myanmar, phi ở Lào và Thái Lan, neak ta ở Campuchia.

----
HỒI GIÁO

Hồi giáo

Đạo Hồi du nhập Đông Nam Á từ thế kỷ 13 cùng với các thương nhân đến từ Arập, Ấn Độ và Trung Quốc. Đây là tôn giáo chính ở Indonesia, là quốc giáo của Malaysia và Brunei, với phần đông tín đồ theo giáo phái Sunni. Với trên 200 triệu người, Indonesia là quốc gia có dân số theo Hồi giáo đông nhất thế giới.

Sự thắng thế của đạo Hồi đối với đạo Hindu ucos từ trước là bởi đạo Hồi xóa bỏ rào cản đẳng cấp và sự phân biệt tộc người trong xã hội. Hồi giáo tiếp thu một số tập tục của cư dân bản địa cũng như một số yếu tố của đạo Hindu và đạo Phật, thể hiện trong cưới xin, tang ma và nhiều nghi lễ khác.

Bức trướng treo trong tang lễ
Sách kinh Coran

Buraq


-----
CÔNG GIÁO Ở PHILIPPINES


Công giáo ở Philippines

Công giáo du nhập Đông Nam Á từ thế kỷ 15, nhưng đến thế kỷ 16 mới theo chân người Tây Ban Nha vào Philippines. Ngày nay, quốc gia 90 triệu dân này có khoảng 80% dân số theo Công giáo, là cộng đồng Công giáo lớn thứ ba trên thế giới, sau Brazil và

Mexico.

Đối với giáo dân Philippines, Chúa hài đồng - Santo Nino - rất thiêng liêng và có vị trí quan trọng đặc biệt. Người ta tin đó là đấng phù hộ, bảo vệ họ trước mọi hiểm họa, làm cho mưa thuận gió hòa và đưa lại cuộc sống yên lành. Santo Nino được thờ phụng ở khắp nơi và thánh lễ Chúa hài đồng được tổ chức rất trọng thể ở Philippines.


Santo Nino, Chúa hài đồng


Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura é o único antídoto que existe contra a ausência de amor.

Vamos compartilhar.--br via tradutor do googl
A RELIGIÃO

ensinamentos animistas antigas comuns em todo o Sudeste Asiático. De AD cedo, o budismo eo Bramanismo começou a afetar a área, levando ao aparecimento da civilização floresceu durante séculos 7-12, deixando a arquitetura religiosa famosa como Angkor, no Camboja, Borobudur e Prambanan na Indonésia, Bagan, em Mianmar ...

De cerca do século 13, o Islã para o Sudeste Asiático e os comerciantes do Oriente Médio. século 15, os padres europeus começaram a espalhar o catolicismo aqui.

Hoje, o Budismo Mahayana é predominante em Singapura, o budismo Theravada popular na Tailândia, Laos, Camboja, Mianmar; Muçulmanos predominam na Indonésia, como a religião do estado de Brunei e Malásia; popularidade católica nas Filipinas; Hinduísmo também concentram-se na ilha de Bali, Indonésia.

4 desenvolvimento religioso, principalmente nas planícies costeiras e, enquanto os residentes em áreas montanhosas e remotas continuam a viver com as suas crenças tradicionais. Cada religiões estrangeiras no sudeste da Ásia têm muitos elementos mistura religião e da cultura local.
-
REVISÃO educação indígena
religiões indígenas

No sudeste da Ásia continua a ser popular crenças religiosas locais com base em animismo. Diferentes grupos étnicos têm rituais de adoração dos deuses exigem natureza, animais e plantas.

Além disso, Xamanismo e atividades homofóbicos baseada na crença na comunicação divina com, especialmente para fins medicinais. Ele cedeu à divina é para se comunicar com a comunidade; ele também Saman viagem para outro mundo para se comunicar com espíritos e recordou "viagem" lá.

Religiões indígenas do sudeste da Ásia absorveu muitos elementos de outras religiões, como a influência do budismo na Tailândia ou Islam na Malásia.

-
EDUCAÇÃO EM BALI HINDU

Hinduísmo em Bali

Índia hindu formada em cerca de 800 aC e foi introduzido para o Sudeste Asiático desde o início da AD. Por volta do século sétimo, o Islã se espalhou de Java para Bali, na Indonésia. Início do século 16, Hindu Majapahit reino em Java mudou para Bali.

Hinduísmo em Bali moradores acreditam na reencarnação e o costume de cremação. No templo, além de 3 deuses principais Brahma - o deus criador, Vishnu - o Deus de proteção, Shiva - o deus da destruição, com todos os deuses das crenças indígenas como o deus do vulcão, deus do mar, especialmente deusa arroz. Cada família muitas vezes também têm um lugar de culto ancestrais e espíritos na borda da casa

---
BUDDHISM
budismo
5o século, o Budismo Mahayana (Mahayana) do norte da Índia foi apresentado a dois da ilha indonésia de Sumatra e Java. Mahayana no sentido de iniciação, criaturas iluminados. Mahayana budistas adoram o Buda Shakyamuni e Bodhisattvas.

11-14 século, o budismo Theravada (Theravada) em Sri Lanka introduziu Myanmar, Tailândia, Camboja e Laos. ensinamentos Pali Theravada, adorar o Buda Shakyamuni e se concentrar apenas sobre a vida religiosa que os homens têm de se submeter antes do casamento. Theravada budistas ainda adoram os espíritos como nat indígena em Mianmar, Laos e Tailândia taxas, Neak're no Camboja.

---ISLÂMICA

islão
Islam foi introduzido no Sudeste Asiático do século 13 com os mercadores árabes da Índia e da China. Esta é a principal religião na Indonésia, é a religião nacional da Malásia e Brunei, com a maioria dos adeptos sunitas. Com mais de 200 milhões de pessoas, a Indonésia é o país com a população através muçulmano mais populoso do mundo.

O triunfo do Islã para UCOS Hinduísmo antes do Islã é através da remoção de barreiras de casta e de discriminação étnica na sociedade. mores islâmicos absorver parte dos nativos, bem como alguns elementos do hinduísmo e do budismo, como mostrado em casamentos, funerais e outras cerimônias.

A bandeira de elogio pendurado no funeral
livros do Alcorão
Buraq


------
Católicos das Filipinas
O catolicismo foi introduzido no Sudeste da Ásia no século 15, mas novo para o século 16, seguido dos espanhóis nas Filipinas. Hoje, esta nação de 90 milhões de pessoas, cerca de 80% da população é católica, a comunidade católica é a terceira maior do mundo, depois do Brasil e

México.
Para os católicos filipinos, Menino Jesus - Santo Nino - muito sagrado e importante lugar especial. Acredita-se que deus abençoe, protegê-los contra as ameaças mais recentes, fazendo bom tempo e trazer a paz de volta à vida. Santo Nino é adorado por toda parte e Menino Jesus missa foi realizada nas Filipinas é muito solene.

Nenhum comentário:

Postar um comentário