Google+ Followers

terça-feira, 23 de junho de 2015

Casa memorială George Topârceanu - asa Memorială "George Topîrceanu" din Iași a aparținut scriitorului Demostene Botez, prieten cu George Topîrceanu. -- George Memorial House Topârceanu -- Memorial House "George Topîrceanu" University Demosthenes Baptism belonged writer friend of George Topîrceanu.

Casa memorială George Topârceanu

CA fost construită la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX. După ce în 1919, a fost sediul redacției revistei "Însemnări literare" tipărită sub direcția lui Mihail Sadoveanu și George Topîrceanu, (din colectivul de redacție mai făcând parte și Garabet Ibrăileanu și Demostene Botez), imobilul este pus la dispoziția lui George Topîrceanu, în anul 1932. 


Acesta va locui aici până la 7 mai 1937, când, răpus de boala necruțătoare va trece în neființă la numai 51 de ani și va fi înmormântat la cimitirul "Eternitatea" din Iași. Casa a fost donată în anul 1983 de proprietarii Teodor Neagu și Adrian Vulpe, Complexului Muzeal Iași. A fost renovată, și la 22 iunie 1985 a fost inaugurat acest obiectiv al Muzeului Literaturii Române Iași, cu un an înainte de sărbătorirea de către UNESCO a 100 de ani de la nașterea poetului. 

Descrierea colecțiilor: Revista Fundațiilor nr. 3, martie 1934 - cu corecturi efectuate de George Topîrceanu; carte: George Topîrceanu - traducere în maghiară de Bozor Andor, cu dedicație pentru Otilia Cazimir; plăci negativ pe sticlă pentru fotografii efectuate de George Topîrceanu; tablou - Caricatura lui George Topîrceanu - de Ion Sava - director de scenă la Teatrul Național din Iași; scrisoare George Topîrceanu către Cezar Petrescu, 25.02.1929; manuscris Mihail Sadoveanu - "George Topîrceanu"; tablou guașă Victor Mihăilescu Craiu - "Casa lui George Topîrceanu din Iași"; fotografia lui George Topîrceanu cu dedicația savantului Ștefan Procopiu; scrisoarea fiului lui George Topîrceanu către Otilia Cazimir; manuscris "Panică" - versuri de Demostene Botez.


fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti
colaboração:
Gabriela Mangirov

http://ghidulmuzeelor.cimec.ro
http://www.muzeulliteraturiiiasi.ro


--in
George Memorial House Topârceanu

Memorial House "George Topîrceanu" University Demosthenes Baptism belonged writer friend of George Topîrceanu. It was built in the late nineteenth, early twentieth century. Once in 1919, was the editorial office of the magazine "Literary Notes" printed under the direction of Michael Sadoveanu and George Topîrceanu, (the editorial board May part and garabet ibrăileanu and Demosthenes Baptism), the building is available to George Topîrceanu in 1932.

It will stay here until May 7, 1937, when the disease killed by ruthless will they passed on only 51 years old and will be buried at the cemetery "Eternity" University. The house was donated in 1983 by owners Theodore and Adrian Neagu Vulpe, Museum Complex of Iasi. It was renovated and on 22 June 1985 was inaugurated this objective of Romanian Literature Museum of Iasi, a year before the celebration by UNESCO of 100 years since the birth of the poet.


Collections Description: Magazine Foundations no. 3 March 1934 - with corrections made by George Topîrceanu; Book: George Topîrceanu - Andor BOZOR translation into Hungarian, with dedication to Otilia Casimir; glass negative plates for pictures taken by George Topîrceanu; painting - Caricature of George Topîrceanu - Ion Sava - stage director at the National Theatre in Iasi; George Topîrceanu letter by Cezar Petrescu, 25/02/1929; Sadoveanu manuscript - "George Topîrceanu"; Victor Mihailescu Craigslist gouache painting - "House of George Topîrceanu of Iasi" George Topîrceanu photo with dedication scientist Stephen Procopiu; George's son Topîrceanu letter to Otilia Casimir; manuscript "Panic" - Demosthenes lyrics Baptism.

Nenhum comentário:

Postar um comentário