Google+ Followers

sexta-feira, 4 de setembro de 2015

The Goulandris Natural History Museum (GNHM) is a private, non profit institution. - Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (Μ.Γ.Φ.Ι.) είναι Ίδρυμα – Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου – και έχει χαρακτηρισθεί ως κοινωφελές.

It consists of a 5-member Board of Directors, permanent scientific, managerial and technical staff and is supported by special scientific advisors in the fields of science and education. The Goulandris Natural History Museum was the first museum of its kind to be established in (1964), and the first to initiate environmental education in the country.The G.N.H.M. is located in Kifissia, 14, N.E. of Athens. It is housed in an elegant neoclassical building of the 19th Century (1875) which was converted and expanded in order to satisfy the Museum’s educational and scientific requirements.

In 1991 the Museum founded in , the Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY) with the support of the European Commission (DGXI) and the Greek Ministry of the Environment. EKBY’s overall objective is to help avert and reverse the loss and degradation of wetlands and terrestrial natural ecosystems, primarily in and also in the rest of the Mediterranean region.

Looking forward to the 21st Century and in view of the continuing environmental degradation, the Museum has undertaken to create the GAIA Centre for Environmental Research and Education, with the support of the European Union’s Cohesion Fund. It has been conceived as the Museum of the future, a pioneering centre of scientific research and education, which will contribute to the establishment of a new environmental policy in Greece, in Europe and internationally.

Furthermore, the Museum has renovated the Mastaba Mosque, in Rethymno, Crete, which houses palaentological and geological collections from Crete.


HISTORICAL BACKGROUND

In 1964, Angelos and Niki Goulandris founded the Goulandris Natural History Museum as a workshop for action and research. Their work continued without publicity, in parallel with developmental investments. Theirs was a private investment of funds, time and knowledge for the creation of an institution whose mission was the protection of the country’s precious natural environment and the creation in youth of a new code of values, based on the balanced coexistence of man and the natural environment.

With a team of Greek and foreign scientists, the Museum proceeded to decades of researching and recording the country’s natural (biological and geological) wealth. The research and investigation of the Greek nature has revealed the biodiversity and incomparable beauty of the Greek landscape.

Greece is of particular interest because of its geomorphology, its climate and its geographical position at the juncture of three continents. has, in proportion to its size, the greatest biodiversity among European countries, as well as a high percentage of endemic species.

The Museum first opened as a that collected, studied and recorded the Greek flora. In 1977 it was expanded to cover the fields of zoology, palaeontology and geology and was renamed ‘The Goulandris Natural History Museum’.

In 1983, the “Sparoza” estate in Paiania was bequeathed to the Goulandris Natural History Museum by the British urbanist Jacqueline Tyrwhitt. The garden and the management of the 17,5 acres estate on a hillside in the eastern side of Ymittos, constitute nowadays an example of ecological Mediterranean gardening. From 1994, the “Sparoza” is also the base of the Mediterranean Garden Society, functioning as a valuable source of information addressed to those who have special interest in the plants and the gardens of Mediterranean regions.

In 1991 the GNHM founded the Greek Biotope-Wetlands Centre (EKBY) as an advisory organ to the state, whose mission is to record the Greek wetlands and to prescribe the strategy for their management and protection. Its goal is to promote the sustainable development of the country’s renewable natural resources, as well as those of other areas of Europe and the Mediterranean.

Foreseeing the rapid changes that would occur in the 21st century, the Museum proceeded to a new expansion of its premises with the creation of the GAIA Centre of Environmental Research and Education. The work began in September 1995 and was completed in 2001, with the contribution of the European Union and the Greek Ministry of the Environment. The new building bears the name of the planet Earth –GAIA- a fact that connects it to the mythology, philosophy and science of the ancient Greek world. The word GAIA is first found in Homeric epic poetry.

The Mastaba Mosque, in Rethymno, has been restored by the Goulandris Natural History Museum and has recently opened its gates as the Paleontological Museum of Rethymno (an annex of the GNHM in Crete). It displays the geophysical development of Crete as well as important palaeontological and geological finds of the area.


AWARDS

The Goulandris Natural History Museum has received many honorary awards and prizes for its work, both nationally and internationally:
Silver Medal of the Athens Academy, 1979.
Award from the General Secretariat of the International Museum Council (ICOM) on the International Museums Day, 18/05/1992.
Selected as a ‘Museum of Influence’ among 37 Museums worldwide by Kenneth Hudson in his book ‘Museums of Influence’, Cambridge University Press, 1987
International Onassis Prize ‘Delphi, for Man and the Environment’,1987
Special award as a ‘Pioneering Museum of Europe’ by the Council of Europe, 1984
Special award, European Museums Forum, 2004


fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti
http://www.gnhm.gr/en/the-museum/identity-history/
colaboração: 
Αφροδίτη Διαμαντοπούλου


--el

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (Μ.Γ.Φ.Ι.) είναι Ίδρυμα – Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου – και έχει χαρακτηρισθεί ως κοινωφελές. Απαρτίζεται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, μόνιμο επιστημονικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό και υποστηρίζεται από ειδικούς επιστημονικούς συμβούλους στον ερευνητικό και εκπαιδευτικό τομέα. Το Μουσείο Γουλανδρή ήταν το πρώτο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το 1964, και το πρώτο που έθεσε τα θεμέλια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Το Μ.Γ.Φ.Ι. βρίσκεται στην Κηφισιά, 14,5 χιλιόμετρα Β.Α. της Αθήνας. Στεγάζεται σε ένα κομψό νεοκλασικό κτίριο του περασμένου αιώνα (1875). Διαμορφώθηκε και επεκτάθηκε κατά τα χρόνια λειτουργίας του, ώστε να αποτελέσει κατάλληλο χώρο για τις μουσειακές ανάγκες – επιστημονικές και εκπαιδευτικές – του Ιδρύματος.

Το 1991 το Μουσείο ίδρυσε το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) στην Θεσσαλονίκη με την συμβολή της Γενικής Διεύθυνσης ΧΙ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σκοπός του είναι να συμβάλλει στην αναχαίτιση και αναστροφή της απώλειας των φυσικών οικοτόπων της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής.

Το 1999, εν όψει της νέας χιλιετίας και της συνεχιζόμενης υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας προχώρησε στην δημιουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης ΓΑΙΑ, με την συμβολή της Ε.Ε. και του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σκοπός του είναι να λειτουργήσει ως το μουσείο του μέλλοντος, ως κέντρο πρωτοποριακό επιστημονικής έρευνας και εκπαίδευσης, χαράσσοντας μια νέα περιβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς.

Παράλληλα στην Κρήτη το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας αναστήλωσε το Τέμενος Μασταμπά Ρεθύμνου , όπου εκτίθενται παλαιοντολογικές και γεωλογικές συλλογές της Κρήτης.


ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το 1964, ο Άγγελος και η Νίκη Γουλανδρή ίδρυσαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (Ν.Π.Ι.Δ.) ως εργαστήριο έρευνας και δράσης. Το έργο τους προχώρησε σιωπηρά, παράλληλα με τις άλλες αναπτυξιακές επενδύσεις. Η δική τους ήταν μία ιδιωτική επένδυση πόρων, χρόνου και γνώσης για τη δημιουργία ενός θεσμού, που θα είχε ως στόχο την εθνική ετοιμότητα για την προστασία του πολύτιμου φυσικού πλούτου της χώρας και τη συνείδηση των νέων για ένα νέο κώδικα αξιών, με γνώμονα την ισόρροπη συνύπαρξη φυσικού περιβάλλοντος και ανθρώπου.

Με ένα επιτελείο Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, το Μουσείο προχώρησε επί δεκαετίες, στην έρευνα και καταγραφή του φυσικού (βιολογικού και γεωλογικού) πλούτου της χώρας. Η έρευνα και η μελέτη της ελληνικής φύσης αποκάλυψε την ποικιλία και την απαράμιλλη ομορφιά του ελληνικού χώρου.

Η Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της γεωμορφολογίας, του κλίματος και της γεωγραφικής της θέσης στη συμβολή των τριών ηπείρων. Στην Ελλάδα σε σχέση με την έκτασή της, συναντάμε μεγαλύτερη βιοποικιλότητα από κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης. Συναντάμε επίσης υψηλό ποσοστό ενδημικών ειδών, φυτών και ζώων, καθώς και ορισμένα σπάνια, που απειλούνται με εξαφάνιση.

Αρχικά, λειτούργησε ως Βοτανικό Μουσείο με αντικείμενο την έρευνα, μελέτη και καταγραφή της ελληνικής χλωρίδας. Το 1977 επεκτάθηκε στους τομείς της ζωολογίας, παλαιοντολογίας και γεωλογίας και μετονομάστηκε σε Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.

Δέκα χρόνια επιστημονικής έρευνας και συλλογής χρειάσθηκαν στους Έλληνες και ξένους επιστήμονες, καλλιτέχνες και μουσειολόγους για να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν τους πρώτους εκθεσιακούς χώρους στο κοινό, εκπληρώνοντας έτσι την διττή αποστολή του Μουσείου ως επιστημονικού και εκπαιδευτικού κέντρου.

To 1983, κληροδοτήθηκε στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας το κτήμα «Σπαρόζα», στην Παιανία, από την Bρετανή πολεοδόμο Jacqueline Tyrwhitt. Ο κήπος και η διαχείριση της πλαγιάς στην ανατολική πλευρά του Υμηττού όπου εκτείνονται τα 17,5 στρέμματα του κτήματος αποτελούν σήμερα παράδειγμα οικολογικής κηπουρικής μεσογειακού κλίματος. Από το 1994, το «Σπαρόζα» αποτελεί την έδρα της Mediterranean Garden Society λειτουργώντας ως χώρος πληροφόρησης που απευθύνεται σε όσους έχουν ειδικό ενδιαφέρον για τα φυτά και τους κήπους των περιοχών της Μεσογείου.

Το 1991 το Μ.Γ.Φ.Ι. προχώρησε στην δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων – Υγροτόπων (Ε.Κ.Β.Υ.), το οποίο έχει τον ρόλο συμβουλευτικού οργάνου προς την Πολιτεία, ασχολείται με την καταγραφή των υγροτόπων του ελληνικού χώρου και προδιαγράφει τη στρατηγική διαχείρισης και προστασίας τους. Σκοπός του είναι να προωθήσει την αειφορική διαχείριση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου και της Ευρώπης.

Προσβλέποντας στις ραγδαίες εξελίξεις του 21ου αιώνα το Μουσείο προχώρησε σε νέα επέκταση των εγκαταστάσεών του με τη δημιουργία τουΚέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης – του Κέντρου ΓΑΙΑ. Το έργο άρχισε τον Σεπτέμβριο του 1995 και ολοκληρώθηκε το 2000. Στην πραγματοποίησή του συνέβαλαν η Ε.Ε. και το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Το νέο κτίριο φέρει το όνομα του πλανήτη Γη – ΓΑΙΑ – γεγονός που το συνδέει με την μυθολογία, τη φιλοσοφία και την επιστήμη του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Στα Ομηρικά Έπη απαντάται για πρώτη φορά η λέξη ΓΑΙΑ ως δηλωτική του πλανήτη Γη.

Το Τέμενος Μασταμπά Ρεθύμνου αναστηλώθηκε από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και λειτουργεί ως Παλαιοντολογικό Μουσείο (παράτημα του Μ.Γ.Φ.Ι. στην Κρήτη). Παρουσιάζει τη γεωφυσική εξέλιξη της Κρήτης και σημαντικά παλαιοντολογικά και γεωλογικά ευρήματα της περιοχής.


ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας έχει λάβει πολλές τιμητικές διακρίσεις και βραβεία για το έργο του, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο:
Διάκριση από την Ομοσπονδία Φίλων Μουσείων στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας- Κέντρο ΓΑΙΑ για τα εκπαιδευτικά του προγράμματα για ΑμεΑ (2003)
Διάκριση από τη Γενική Γραμματεία του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) για την Παγκόσμια Ημέρα των Μουσείων (18/05/1992)
Διεθνές Βραβείο Ωνάση «Δελφοί για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον» (1990)
Επελέγη ως «Μουσείο Επιρροής» μεταξύ 37 μουσείων ανά τον κόσμο. (Kenneth Hudson “Museums of Influence” Press) (1987)
Ειδική διάκριση ως «Πρωτοποριακό Μουσείο της Ευρώπης» από το Συμβούλιο της Ευρώπης (1984)
Αργυρούν Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών (1979)

Nenhum comentário:

Postar um comentário