Google+ Followers

quinta-feira, 8 de outubro de 2015

Градски музеј Сремска Митровица. SERVIA -- Municipal Museum of Sremska Mitrovica. SERVIA -- Museu Municipal de Sremska Mitrovica. SERVIA

после низа покушаја, током друге половине XIX и већег дела прве половине XX века, непосредно након завршетка Другог светског рата, 1946. године, основана је музејска установа под називом: Градски музеј Сремска Митровица.
Оснивање музеја у Сремској Митровици уско је везано за археолошке налазе из времена римског града Сирмијума, кога је Амијан Марцелин (око 330-400.г.н.е.), последњи велики римски историограф, назвао 'многољудном мајком градова' – urbium matris populosae et celebris.

Међутим стицајем друштвених околности у формирању музејске установе одлучујући фактор су били историјски споменици црквених обреда. Првог маја 1946 у „Малој црквици” отворен је Музеј црквене уметности (МЦУ), један од првих те врсте у Демократској Федеративној Југославији, са церемонијалним отварањем 30. јуна исте године.

На основу Упутства Одељења за просвету Главног извршног одбора Аутономне Покрајине Војводине од 2. новембра, којим је регулисана и музеолошка проблематика, 23. новембра 1946. основан је Градски музеј у Сремској Митровици, као музеј комплексног типа са археолошком, етнографском, историјском, уметничком и природњачком збирком. У састав Градског музеја ушла је и поставка МЦУ а на челу истанове је , као добровољни сарадник, био арх.

Бранко Василић, Теренски рад организован је на територији тадашњих пет сремских срезова (сремскомитровачки, шидски, румски, старопазовачки и земунски) преко мреже сарадника – „повереника за старине”. Такав начин рада омогућио је организацију тематских изложби и низ других активности различитог обима и карактера, што је уз остале претпоставке (просторне и кадровске) омогућило да је поставка Градског музеја отворена за јавност 31. маја 1948. године.

Административно-управне промене у Срему, до којих је дошло почетком шездесетих година друге половине XX века, утицале су да је Среско веће Народног одбора сремскомитровачког, 24. децембра 1952. донело одлуку о промени назива Градски музеј у МУЗЕЈ СРЕМА чиме је установа прешла на финансирање од стране Среза. У наредном временском периоду, до краја 2011. било је неколико статусних промена у погледу делатности, надлежности институције и њеног финансирања. Године 1953. у састав Музеја Срема ушла је и новооснована Уметничка галерија, која је уз Сталну музејску поставку, лапидаријум Музеја Срема, Музеј црквене уметности, историјску поставку на простору Спомен парка у Сремској Митровици, сталну изложбу о животу и раду комуниста – робијаша у казнионама Крањевине Југославије Робија – школа револуционара, Меморијалну изложбу «Рохаљ базе» и сталну историјску поставку Срем кроз векове, деценијама презентовала прошлост Срема од најстаријих праисторијских налаза до краја Другог светског рата (1945).

Комплексност музеолошке делатности реализована је уз ангажовање преко 60 музејских радника, у различитим својствима, и бројних музејских сарадника, посебно од почетка првих систематских археолошких ископавања Сирмијума (1957), када су раду археолошких екипа учествовали истакнути југословенски и светски признати археолози чијом је заслугом Музеј Срема постао значајно место на музеолошкој мапи Србије, односно Југославије. Нека од археолошких открића која су у власништву Музеја Срема, као што су: уникатни златници Константина Великог кованих између 317 и 337. године, сунчани сат од мермера с краја I – почетак II века нове ере, златни реликвијар из прве половине V в. н. е. , 85 споменика бенифицијара са Јупитеровог светилишта, златна појасна аварска гарнитура из VII века и низ других значајних музеалија, не само из Археолошког, него и других музејских одељења: Историјског, Одељења историје уметности, Етнолошког одељења и Природњачке збирке чине његову препознатљивост и специфичност на нашим просторима.
Поред презентације музејског материјала на сталним поставкама, значајан вид презентовања свих одељења представљале су и тематске изложбе, од којих су најистакнутије следеће:

Изложба славенских уметника (1947. године),
Ретка и стара књига од XV до XIX века (1950),
Српска рукописна и штампана књига;
Први српски устанак и Војводина (1954),
Праисторијске културе у Срему;
Пастели, цртежи и графике Миливоја Николајевића (у копродукцији);
Надежда Петровић и почеци модерног српског сликарства (копродукција, 1963);
Српско сликарство XIX века (у сарадњи са Народним музејом у Београду, 1965);
Јубиларна изложба Музеја Срема (1976),
Прва изложба дечијих ликовних радова (1987);
Римски царски градови у Србији: Sirmium – Romuliana – Naissus (копродукција, 1994),
Иконе и грађански портрети из збирке Музеја Срема од XVII до XX века (1995),
Сремска Митровица на старим разгледницама 1890 – 1940 (1998),
Сточарство и земљорадња – предмети из етнографске збирке Музеја Срема (2001),
Аквизиције Музеја Срема 2001 – 2005 (2006),
Ледено доба (гостујућа изложба, 2007)
и више стотина других аутохтоних, копродукционих и гостујућих изложби различитог обима и карактера.
Новину у раду Музеја Срема представљало је информативно-пропагaндна активност дефинисана кроз манифестацију «Ноћ музеја», први пут у Сремској Митровици организована 2008. године.
Поред наведених, и других активности реализованих по Закону о заштити културних добара, Музеј Срема је посебну пажњу посветио афирмацији прошлости Срема. Тај вид активности односио се и на организовање различитих предавања и одржавања стручних и научних скупова (уз учешће, како домаћих музејских радника, тако и истакнутих научних радника из земље и иностранства), као што су:

О важности Музеја (1948),
Историја Митровице кроз векове (1951),
Ископине Сирмијума у савременом животу Сремске Митровице (1960),
Вече барока (1963), Суштинска спорна питања између Срба и Хрвата (1991),
Римски царски градови у Србији: Sirmium – Romuliana – Naissus (1994),
Хајдучија у Срему у XVIII и почетком XIX века; Контроверзе о карактеру рата у Југославији 1941 – 1945 (1995),
научни скуп „Браћа Руварац у српској историографији и култури”(1996),
Српски народни покрет у Војводини 1848 – 1849 (1999),
регионални семинар археолога и конзерватора из југосточне Европе организованог од стране ICCROM-a, Народног музеја у Београду и Одељења за превентивну заштиту DIANA у Београду (2006),
предавање Ктиторска гробница Деспота Срефана Лазаревића у цркви манастира Манасије,
презентација Аварски појас грађанима Срема (2007)
коорганизатори скупа РФРЦ заједно са Народним музејом у Београду 2010.

Истовремено стручни радници Музеја Срема учествовали су на бројним стручним и начним скуповима организованим у Републици Србији, али и другим европским земљама из ближег и даљег окружења.
Богата је и издавачка делатност Музеја Срема је окруњена музејским часописом Зборник Музеја Срема (1995, први број- до сада објављено 8 бројева).
Међутим, први наслов у издању Музеја Срема, под називом: Прилог проучавању прошлости града Сремске Митровице у XVIII веку, појавио се 1951.г., након чега су из пера музејских радника и сарадника Музеја Срема, у издању Музеја или својству суиздавача, светлост дана угледали бројни каталози, монографије и студије, између осталих, и наслови:
Сремска Митровица,( монографија, 1969),
Спомен гробље (1980),
Гргуревци у револуцији (1986),
Сремскомитровачка хроника (1987),
Сирмијум – панорама панонске престонице (1988),
Злодела и греси, Партизанско село Манђелос (1990),
Иконе и грађански портрети из збирке Музеја Срема од XVII до XX века (1995),
Традиционална исхрана Срба у Срему (1996) зборник радова са научног скупа „Браћа Руварац у српској историографији и култури”,
Новац и банкарство у прошлости Срема (1997),
Јевреји у Митровици (1998),
Знамените личности Срема од I до XXI века (2003),
Роми у Срему (2004),
Шездесет година Музеја Срема (1946 – 2006), (2006),
Сирмијум – Сремска Митровица (хронологија, 2011),
Бора Чекеринац
музејски саветник, историчар

Бранко Василић, син митровачког градоначелника Теодора Василића (1907-1914), основну школу и гимназију завршио је у Сремској Митровици. Студирао је и дипломирао на Техничком факултету у Дрездену (Немачка). Након студија и практичног рада у Дрездену и Паризу, запослио се у државној служби код Грађевинске дирекције у Загребу (1928.г.) где је остао до краја Другог светског рата. Током Другог светског рата илегално је помогао Народноослободилачки покрет. После рата, из породичних разлога, прешао је из Загреба у Сремску Митровицу где се запослио у Окружном народноослободилачком одбору за Срем, при Грађевинском-техничком одсеку. Карактер посла који је обављао, образовни профил и изражен афинитет према културно-историјским споменицима утицали су на његов став да је потребно сакупљати, чувати и презентовати споменичко благо (подаци о инж. арх.

Ирина Непокојчицкај. Значајно место у развоју муеолошке делатности у Сремској Митровици после Другог светског рата припада Ирини Непокојчицкајој. Руска емигранткиња која се као једанаестогодишња девојчица са родитељима настанила у Митровици је после завршене гимназије у Кикинди (1927), безуспешно покушавала да упише сликарску академију у Загребу. Високошколско образовање наставила је у истом граду, на Техничкој високој школи (архитектонски одсек). Након студија (1937), запослила се као цртач у Хидротехничком одељку у Сремској Митровици. После рата запослила се као инжењер архитектуре у Грађевинско-техничком одељку при Одсеку за насеља и зграде, као референт Одељка за зграде, који је обухватао пројектовање, подизање и одржавање архитектонских објеката и контроле свих сектора уметничко-техничког стваралаштва, што јој је омогућило да, у споју афинитета према уметности, стеченог образовања и тренутних радних позиција, изгради и афирмише став о потреби заштите и тиме да пун допринос постављању црквене уметности у Сремској Митровици.
--in
After a series of attempts, during the second half of the nineteenth and the greater part of the first half of the twentieth century, shortly after the Second World War, in 1946, founded the museum institution under the name City Museum of Sremska Mitrovica.

The establishment of museums in Sremska Mitrovica is closely related to archaeological finds from the Roman city of Sirmium, which is Amm (about 330-400.g.n.e.), The last great Roman historiography called 'populous mother of cities' - urbium matris populosae et Celebris.

But through a combination of social circumstances in the formation of a museum deciding factor were historic monuments religious ceremonies. First May 1946 "little church" was opened Museum of Church Art (MCU), one of the first of its kind in the Democratic Federative Yugoslavia, with the ceremonial opening on June 30 the same year.

Based on the Instruction Department of Education Chief Executive Board of the Autonomous Province of 2 November, which regulates and museological issues, 23 November 1946 established the Municipal Museum in Sremska Mitrovica, as a museum complex with archaeological, ethnographic, historical, artistic and naturalistic collections. The composition of the City Museum has entered and setting MCU and led Istana, as a voluntary contributor, was the architect.

Branko Vasilić Fieldwork was organized on the territory of the then five Srem districts (Sremsko, Šidski, rumski, Stara Pazova and Zemun) via a network of associates - "the Commissioner of Antiquities." This way of working has enabled the organization of thematic exhibitions and many other activities of different scope and character, which, along with other considerations (space and personnel) to take over the setting of the City Museum opened to the public on May 31, 1948.

Administrative and administrative changes in Srem, which occurred at the beginning of the sixties the second half of the twentieth century has forced the National Committee of the District Chamber sremskomitrovačkog 24 December 1952 made a decision to change the name City Museum of Srem Museum, which is an institution has come to funding by luck. In the following period, until the end of 2011 there were several status changes in terms of activity, responsibility of the institution and its financing. In 1953, The Museum of Srem entered the newly founded Art Gallery, which is next to the permanent museum setting, lapidarium of the Museum of Srem, Museum of Church Art, historical setting in the area of ​​Memorial Park in Sremska Mitrovica, a permanent exhibition on the life and work of the Communists - convicts in penology Kranjevine Yugoslavia Robi - school revolutionaries, memorial exhibition "Rohalj base" and permanent historical setting Srem through centuries, decades, presented the past of Srem of the oldest prehistoric findings by the end of the Second World War (1945).

The complexity of museum activity was carried out with the involvement of over 60 museum workers, in different capacities, and a number of museum staff, especially since the beginning of the first systematic archaeological excavations of Sirmium (1957), when the work of the archaeological team participated prominent Yugoslav and world-renowned archaeologists who is credited Museum of Srem became an important place on the map museological Serbia and Yugoslavia. Some of the archaeological discoveries which are owned by the Museum of Srem, such as the unique gold coins of Constantine the Great forged between 317 and 337 years, a sundial made of marble from the end of the first - the beginning of the second century BC, the golden reliquary from the first half of V in. n. e. 85 monuments benificijara with Jupiter shrines, gold belt Avar furniture from the seventh century and a number of other significant museum exhibits, not only from the Archaeological but also other museum departments: Historical, Department of Art History, Ethnology Department and Natural History department make its recognition and specificity to our areas.
In addition to the presentation of museum material on permanent display, presenting a significant aspect of every department represented and thematic exhibitions, of which the most prominent are the following:

Exhibition Slavic artist (1947)
A rare and old books from the fifteenth to the nineteenth century (1950)
Serbian manuscripts and printed books;
The first Serbian uprising and Vojvodina (1954)
Prehistoric cultures in Srem;
Pastels, drawings and graphics Milivoje Nikolajevića (co-production);
Nadezda Petrovic and the beginnings of modern Serbian art (co-production, 1963);
Serbian painting of the nineteenth century (in cooperation with the National Museum in Belgrade, 1965);
The jubilee exhibition of the Museum of Srem (1976),
The first exhibition of children's art works (1987);
Roman imperial towns in Serbia: Sirmium - Romuliana - Naissus (co-production, 1994)
Icons and civic portraits from the collection of the Museum of Srem from the seventeenth to the twentieth century (1995)
Sremska Mitrovica on old postcards 1890 - 1940 (1998)
Livestock and agriculture - items from the ethnographic collection of the Museum of Srem (2001),
Acquisitions of the Museum of Srem 2001 - 2005 (2006)
Ice Age (guest exhibition, 2007)
and hundreds of other local, co-production and touring exhibitions of different scope and character.
The novelty in the work of the Museum of Srem was the information-propaganda activity defined by the event "Night of Museums", the first time in Sremska Mitrovica was organized in 2008.
In addition to these, and other activities carried out under the Law on Protection of Cultural Property, Museum of Srem has paid special attention to the affirmation of the past Srem. This type of activity was related to organizing various lectures and maintenance of professional and scientific meetings (with the participation of both local museum workers and prominent scholars from home and abroad), such as:

The importance of the Museum (1948)
History of Mitrovica through the centuries (1951)
Excavations Sirmium in modern life Sremska Mitrovica (1960)
Evening of Baroque (1963), The essential issues between Serbs and Croats (1991)
Roman imperial towns in Serbia: Sirmium - Romuliana - Naissus (1994)
Banditry in Srem in the eighteenth and early nineteenth century; Controversy about the character of the war in Yugoslavia in 1941 - 1945 (1995)
Scientific Conference "Brothers Ruvarac in Serbian history and culture" (1996)
Serbian National Movement in Vojvodina 1848 - 1849 (1999)
Regional seminar archaeologists and conservators from Southeast Europe organized by ICCROM, the National Museum in Belgrade and the Department for Preventive Conservation Diana in Belgrade (2006)
lecture founders' graves Despot Srefana Lazarevic in the church of the monastery of Manasseh,
Presentation Avar belt citizens of Srem (2007)
RFRC co-organized together with the National Museum in Belgrade, 2010.

At the same time professional staff of the Museum of Srem participated in numerous professional and NaCN events organized in the Republic of Serbia, but also other European countries in the immediate and distant environment.
There is a rich publishing activity of the Museum of Srem was crowned museum journal Proceedings of the Museum of Srem (1995, the first num- so far published eight numbers).
However, the first title published by the Museum of Srem, entitled Contribution to the study of history of the town of Sremska Mitrovica in the eighteenth century, appeared in 1951, after which they were written by museum employees and associates of the Museum of Srem, published by the Museum or the capacity of co-publishers, the light of day saw numerous catalogs, monographs and studies, among others, and titles:
Sremska Mitrovica (monograph, 1969)
Memorial Cemetery (1980)
Grgurevci in the revolution (1986)
Sremsko Chronicle (1987)
Sirmium - panorama Pannonian capital (1988)
Misdeeds and sins, Partisan village Manđelos (1990)
Icons and civic portraits from the collection of the Museum of Srem from the seventeenth to the twentieth century (1995)
The traditional diet of Serbs in Srem (1996) Proceedings of the Symposium "Brothers Ruvarac in Serbian history and culture"
Money and Banking in the past of Srem (1997),
Jews in Mitrovica (1998)
Famous personalities of Srem from I to XXI century (2003)
Gypsies in Srem (2004),
Sixty Years of the Museum of Srem (1946 - 2006), (2006)
Sirmium - Sremska Mitrovica (chronology, 2011)
Bora Čekerinac
museum consultant, historian

Branko Vasilić son Mitrovica Mayor Theodore Vasilića (1907-1914), an elementary school and high school in Sremska Mitrovica. He studied and graduated from the Technical University of Dresden (Germany). After studying and practical work in Dresden and Paris, was employed in the civil service at the Building Directorate in Zagreb (1928) where he remained until the end of the Second World War. During World War illegally helped the National Liberation Movement. After the war, for family reasons, moved from Zagreb to Sremska Mitrovica, where he was employed at the District National Liberation Committee of Srem, in an engineering department. Character work he was doing, the educational profile and pronounced affinity to the cultural and historical monuments have influenced his view that it is necessary to collect, preserve and present the historical heritage (data Ing. Arch.


Irina Nepokojčickaj. An important place in the development mueološke activities in Sremska Mitrovica after World War II belongs to Irina Nepokojčickajoj. Russian emigrant who like eleven girls with parents settled in Mitrovica, after completing high school in Kikinda (1927), tried unsuccessfully to enter the painting academy in Zagreb. Higher education continued in the same city, the polytechnic school (architecture department). After his studies (1937), worked as a draftsman in the hydro-technical section in Sremska Mitrovica. After the war, worked as an Architect from an engineering section at the Department of settlements and the building as a clerk Section to the building, which included the design, erection and maintenance of architectural structures and control all sectors of artistic and technical creativity, which enabled her to, in conjunction affinity for art, education attainment and current operating position, build and affirm the position on the need to protect and thereby make a full contribution setting up of church art in Sremska Mitrovica.

--br
Após uma série de tentativas, durante a segunda metade do século XIX e na maior parte da primeira metade do século XX, logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1946, fundou a instituição museu com o nome de Museu da Cidade de Sremska Mitrovica.

A criação de museus em Sremska Mitrovica está intimamente relacionado com achados arqueológicos da cidade romana de Sirmium, que é Amm (. Sobre 330-400.g.n.e), o último grande historiografia romana chamada "mãe populosa das cidades '- urbium matris populosae et Celebris.

Mas, através de uma combinação de circunstâncias sociais na formação de um fator decisivo museu foram monumentos históricos cerimônias religiosas. Primeiro maio 1946 "pequena igreja" foi inaugurado Museu de Arte Igreja (MCU), um dos primeiros de seu tipo no Democrática Federativa da Jugoslávia, com a abertura cerimonial em 30 de junho do mesmo ano.

Baseado no Departamento de Instrução de Educação Chief Executive Board da província autónoma de 2 de Novembro, que regula e questões museológicas, 23 nov 1946 estabeleceu o Museu Municipal de Sremska Mitrovica, como um complexo de museus com arqueológico, etnográfico, histórico, artístico e colecções naturalistas. A composição do Museu da Cidade entrou e definindo MCU e levou Istana, como colaborador voluntário, foi o arquiteto.

Branko Vasilić O trabalho de campo foi organizado no território dos então cinco distritos Srem (Sremsko, Šidski, rumski, Stara Pazova e Zemun) através de uma rede de associados - ". O Comissário de Antiguidades" Esta forma de trabalho permitiu a organização de exposições temáticas e muitas outras actividades de âmbito diferente e caráter, que, juntamente com outras considerações (espaço e pessoal) para assumir a configuração do Museu da Cidade abriu ao público em 31 de maio de 1948.

Mudanças administrativas e administrativas em Srem, que ocorreu no início da década de sessenta a segunda metade do século XX obrigou o Comitê Nacional da Câmara sremskomitrovačkog 24 Distrito dez 1952 tomou a decisão de alterar o nome do Museu da Cidade de Srem Museum, que é uma instituição chegou ao financiamento por sorte. No período seguinte, até o final de 2011 houve várias mudanças de status em termos de actividade, a responsabilidade da instituição e do seu financiamento. Em 1953, o Museu de Srem entrou na galeria de arte recém-fundada, que é ao lado da configuração museu permanente, Lapidarium do Museu de Srem, Museu da Igreja arte, cenário histórico na área de Memorial Park, em Sremska Mitrovica, uma exposição permanente sobre a vida e obra dos comunistas - condenados em penology Kranjevine Jugoslávia Robi - revolucionários da escola, exposição memorial "base Rohalj" e permanente ajuste Srem histórica através dos séculos, décadas, apresentou o passado de Srem dos mais antigos achados pré-históricos até o final da Segunda Guerra Mundial (1945).
A complexidade da atividade museu foi realizada com a participação de mais de 60 trabalhadores do museu, em diferentes capacidades, e um número de funcionários do museu, especialmente desde o início das primeiras escavações arqueológicas sistemáticas de Sirmium (1957), quando o trabalho da equipe de arqueólogos participou proeminentes arqueólogos jugoslavos e de renome mundial que é creditado Museu de Srem tornou-se um lugar importante no mapa museológico Sérvia e da Jugoslávia. Algumas das descobertas arqueológicas que são de propriedade do Museu de Srem, como as moedas únicas de ouro de Constantino, o Grande forjada entre 317 e 337 anos, um relógio de sol feito de mármore a partir do final do primeiro - o início do século II aC, o relicário de ouro a partir do primeiro semestre de V in. n. e. 85 monumentos benificijara com santuários de Júpiter, cinto de ouro mobiliário Avar desde o século VII e uma série de outras peças de museu significativos, não só do Arqueológico mas também outros departamentos do museu: histórico, do Departamento de História da Arte, Departamento de Etnologia e do departamento de História Natural fazer o seu reconhecimento e especificidade para o nosso áreas.
Além da apresentação do material museu em exposição permanente, apresentando um aspecto significativo de todos os departamentos representados e exposições temáticas, dos quais os mais proeminentes são os seguintes:
Exposição artista eslavo (1947)
A livros raros e antigos do século XV ao século XIX (1950)
Manuscritos e livros impressos sérvios;
O primeiro levante sérvio e Vojvodina (1954)
Culturas pré-históricas em Srem;
Pastels, desenhos e gráficos Milivoje Nikolajevića (co-produção);
Nadezda Petrovic e os primórdios da arte moderna Sérvio (co-produção de 1963);
Pintura sérvio do século XIX (em colaboração com o Museu Nacional, em Belgrado, 1965);
A exposição jubileu do Museu de Srem (1976),
A primeira exposição de obras de arte para crianças (1987);
Cidades imperiais romanas em Sérvia: Sirmium - Romuliana - Naissus (co-produção, 1994)
Ícones e retratos cívicos da coleção do Museu de Srem do XVII ao século XX (1995)
Sremska Mitrovica em postais antigos de 1890 - 1940 (1998)
Pecuária e agricultura - etnográfico objetos da coleção do Museu de Srem (2001),
Aquisições do Museu de Srem 2001 - 2005 (2006)
Ice Age (exposição de hóspedes, 2007)
e centenas de outros, co-produção e de turismo local, exposições de âmbito diferente e caráter.
A novidade no trabalho do Museu de Srem foi a actividade de informação e propaganda definida pelo evento "Noite dos Museus", pela primeira vez em Sremska Mitrovica foi organizado em 2008.
Além destes, e de outras actividades exercidas ao abrigo da Lei sobre a Protecção da Propriedade Cultural, Museu de Srem deu especial atenção para a afirmação do Srem passado. Esse tipo de atividade estava relacionada com a organização de várias conferências e manutenção de reuniões profissionais e científicas (com a participação de trabalhadores do museu local e proeminentes estudiosos nacionais e estrangeiros), tais como:

A importância do Museu (1948)
História de Mitrovica através dos séculos (1951)
Escavações Sirmium na vida moderna Sremska Mitrovica (1960)
Evening of Baroque (1963), As questões essenciais entre sérvios e croatas (1991)
Cidades imperiais romanas em Sérvia: Sirmium - Romuliana - Naissus (1994)
Banditismo em Srem no século XVIII e início do século XIX; A controvérsia sobre o caráter da guerra na Iugoslávia, em 1941 - 1945 (1995)
Conferência Científica "Irmãos Ruvarac em história e cultura sérvio" (1996)
Sérvio Movimento Nacional em Vojvodina 1848 - 1849 (1999)
Arqueólogos e conservadores seminários regionais do Sudeste da Europa organizados pelo ICCROM, o Museu Nacional de Belgrado e do Departamento de Conservação Preventiva Diana em Belgrado (2006)
palestra 'fundadores sepulturas déspota Srefana Lazarevic na igreja do Mosteiro de Manassés,
Cidadãos cinto apresentação Avar de Srem (2007)
RFRC co-organizado em conjunto com o Museu Nacional de Belgrado de 2010.

Ao mesmo tempo, a equipe profissional do Museu de Srem participado em numerosos eventos profissionais e NaCN organizados na República da Sérvia, mas também outros países europeus no ambiente imediato e distante.
Há uma rica actividade editorial do Museu de Srem foi coroado Proceedings museu de diário do Museu de Srem (1995, o primeiro nú- até agora publicados oito números).
No entanto, o primeiro título publicado pelo Museu de Srem, intitulado Contribuição para o estudo da história da cidade de Sremska Mitrovica, no século XVIII, surgiu em 1951, depois que eles foram escritos por funcionários do museu e associados do Museu de Srem, publicado pelo Museu ou a capacidade de co-editores, a luz do dia vi inúmeros catálogos, monografias e estudos, entre outros, e títulos:
Sremska Mitrovica (monografia, 1969)
Memorial Cemetery (1980)
Grgurevci na revolução (1986)
Sremsko Chronicle (1987)
Sirmium - panorama de capital Panónia (1988)
Transgressões e pecados, partidário Manđelos vila (1990)
Ícones e retratos cívicos da coleção do Museu de Srem do XVII ao século XX (1995)
A dieta tradicional dos sérvios em Srem (1996) Anais do Simpósio "Irmãos Ruvarac em história e cultura sérvio"
Dinheiro e Banking no passado de Srem (1997)
Judeus em Mitrovica (1998)
Personalidades famosas de Srem de I a século XXI (2003)
Ciganos em Srem (2004),
Sessenta anos do Museu de Srem (1946 - 2006), (2006)
Sirmium - Sremska Mitrovica (cronologia, 2011)
Bora Čekerinac
consultor museu, historiador

Branko Vasilić filho Mitrovica Mayor Theodore Vasilica (1907-1914), uma escola primária e do ensino médio em Sremska Mitrovica. Ele estudou e se formou na Universidade Técnica de Dresden (Alemanha). Depois de estudar e trabalhos práticos em Dresden e Paris, foi empregado no serviço público na Direcção Edifício em Zagreb (1928), onde permaneceu até o fim da Segunda Guerra Mundial. Durante Guerra Mundial ajudou ilegalmente o Movimento de Libertação Nacional. Após a guerra, por razões familiares, mudou-se de Zagreb para Sremska Mitrovica, onde foi empregado no Comité de Libertação Nacional Distrito de Srem, em um departamento de engenharia. Trabalho personagem que ele estava fazendo, o perfil educacional e afinidade pronunciada para os monumentos históricos e culturais influenciaram sua opinião de que é necessário recolher, preservar e apresentar o património histórico (dados Ing. Arch.


Irina Nepokojčickaj. Um lugar importante nas atividades de desenvolvimento mueološke em Sremska Mitrovica após a Segunda Guerra Mundial pertence a Irina Nepokojčickajoj. Emigrante russo que gostam onze meninas com pais se estabeleceram em Mitrovica, depois de concluir o ensino médio em Kikinda (1927), tentou sem sucesso entrar na academia pintura em Zagreb. O ensino superior continuou na mesma cidade, a Escola Politécnica (departamento de arquitetura). Depois de seus estudos (1937), trabalhou como desenhista na seção hydro-técnica em Sremska Mitrovica. Depois da guerra, trabalhou como arquiteto de uma seção de engenharia do Departamento de assentamentos e do edifício como um ponto funcionário do prédio, que incluiu a concepção, montagem e manutenção de estruturas arquitetônicas e controlar todos os setores da criatividade artística e técnica, que lhe permitiram, na afinidade conjunto para a arte, o grau de instrução ea posição operacional atual, construir e afirmar a posição sobre a necessidade de proteger e, assim, contribuir plenamente a criação de arte igreja em Sremska Mitrovica.

Nenhum comentário:

Postar um comentário