Google+ Followers

quarta-feira, 2 de dezembro de 2015

Het Biesbosch Museum belicht verleden, heden en toekomst van de Biesbosch. -- Museu Biesbosch na Holanda, após um período de renovação de oito meses.

In zeven museumzalen en zes kabinetten wordt op chronologische wijze de geschiedenis van de Biesbosch vanaf de St. Elisabethsvloed tentoongesteld. De zalen hebben centrale thema’s terwijl de kabinetten deels ondersteunend aan de zalen zijn en deels een eigen thema belichten.Een animatie van de St. Elisabethsvloed waarin de ramp zich in 1421 over de Groote of Zuidhollandsche Waard voltrekt is het startpunt van de rondgang door het museum. 
De Biesbosch is door de eeuwen heen door de mens gebruikt om op allerlei manieren in zijn levensonderhoud te voorzien. Vanaf de vloed in 1421 tot 1970 was een getijdenverschil van twee meter een belangrijke factor om rekening mee te houden. Na de afsluiting van het Haringvliet in het kader van de Deltawerken is het getijdenverschil teruggebracht tot 20 à 30 centimeter.

De Biesbosch heeft van oudsher een vloedkomfunctie. Dijken mochten niet te hoog worden zodat bij hoogwater de Biesbosch vol kon stromen en omliggende gebieden gespaard werden.

Ook tegenwoordig wordt de Biesbosch door Rijkswaterstaat ingezet om het hoofd te bieden aan stijgende rivierwaterafvoeren in combinatie met zeespiegelstijging. De Ontpoldering van De Noordwaard in het kader van de maatregel Ruimte voor de Rivier die in 2015 afgerond wordt, helpt mee om tot 2050 veiligheid in het rivierengebied te garanderen.

De expositie eindigt bij het beeld van de Biesbosch als Nationaal Park en natuurgebied. Het gereedschap van de huidige gebruiker bestaat uit de verrekijker, het fototoestel en staat daarmee in schril contrast met dat van de rietsnijder en de griendhakker in de daaraan voorafgaande tijd.

De rondgang laat zien dat in feite vrijwel elke vierkante meter grond in de Biesbosch op de schop is geweest.


--
Het heden
Sinds het ontstaan in 1421 hebben veranderingen in De Biesbosch plaatsgevonden van open water, via natuur met menselijk gebruik naar cultuurland. Maar de laatste tijd komt ook de omgekeerde richting aan bod: omvorming van cultuurland tot natuur. De recente ontwikkelingen rond het project 'Ruimte voor de Rivier' heeft voor de Biesbosch ingrijpende gevolgen. Land wordt teruggegeven aan het water.
---
MuseumEiland

Het eiland wordt vergraven tot een ondiepe kreek omringd door een 'dijk' waar de mogelijkheid bestaat voor kinderen om te spelen en dammen te bouwen. De kreek is zo gemodelleerd dat variaties in de waterstand tot merkbare verschillen in het park leiden. Mede hierdoor is er een grote diversiteit aan waterminnende plantensoorten en fauna in het park. Deze omgeving vormt een mooi decor en biedt inspiratie voor contextuele beeldende kunst en landart.
De inrichtingsschets toont een rondwandeling waarbij het eiland via een verhard pad wordt ontsloten. Het pad loopt over de ringdijk waardoor telkens andere zichtrelaties ontstaan met de prachtige omgeving en de meanderende kreek. Het pad ligt op +2 meter NAP. Het zal hoogstens enkele dagen per jaar onder water lopen en is dan niet toegankelijk. De rest van het jaar biedt het pad zicht op het eiland dat onder invloed van de wisselende waterstanden telkens van gedaante verandert.
--br


Nenhum comentário:

Postar um comentário