Google+ Followers

sexta-feira, 11 de março de 2016

Музей історії м.Дніпродзержинська --- Museu de História da Dneprodzerzhinsk, Ucrania.

Музей історії м.Дніпродзержинська пройшов довгий і складний шлях розвитку. Він почав створюватись у 1927 р., а 1 серпня 1931р. відкрилась перша експозиція Музею революції у приміщенні колишньої Свято-Миколаївської церкви. Великих збитків музею завдала війна 1941-1945 рр.У період німецької окупації він був пограбований.Зберігся тільки один експонат– сталева пластинка з профілем В.І.Леніна.

У жовтні 1957р. з ініціативи ветеранів праці І.В.Васильєва, М.І.Начального, Я.С.Фомкіна при Будинку партійної освіти міському партії був відкритий куток історії революційного руху в Дніпродзержинську.

У 1959 р. було прийняте рішення Ради Міністрів УРСР про відкриття в Дніпродзержинську державного Музею історії міста.

1.05.1962р. музей прийняв перших відвідувачів у приміщенні Свято-Миколаївської церкви.

1 лютого 1985р. відкрита експозиція музею в новому приміщенні,побудованому за проектом інституту "КиївНДІмістобудування”(головний архітектор проекту–В.Г.Ширяєв.Авторами архітектурно-художнього вирішення експозиції стали лауреати Державної премії УРСР імені Т.Г.Шевченка,відомі ленінградські художники В.І.Коротков та В.Л.Рівін).


На сьогодні Музей історії м.Дніпродзержинська – це науково-дослідний і культурно-освітній заклад, який у відповідності зі своїми соціальними функціями здійснює комплектування, облік, зберігання, вивчення і популяризацію пам’яток історії та культури міста.

Експозиція музею розміщена в двох залах на площі 2441 кв.м. і відтворює історію міста з найдавніших часів до сьогодення. Складовою її частиною є окремий розділ "Л.І.Брежнєв та його час”, присвячений життю та діяльності нашого земляка, державного і політичного діяча Л.І.Брежнєва.

Фондові колекції налічують більше 90 тис. одиниць збереження основного та науково-допоміжного фонду. Серед них - археологічна та етнографічна колекції, нумізматика, філателія, боністика, колекція подарунків Л.І.Брежнєву тощо.

Музей щороку відкриває десятки нових виставок, що дає можливість ширше знайомити відвідувачів із музейними фондами, а також колекціями інших музеїв України та зарубіжжя.Щороку музей відвідує 55 – 70 тис. осіб, причому значна частина відвідувачів – діти та молодь.

Завдяки успішній реалізації численних різнопланових мистецьких проектів, музей історії м.Дніпродзержинська став центром тяжіння творчої інтелігенції, одним із головних осередків культури Дніпродзержинська.

Директор музею історії: Буланова Н.М.
Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura é o único antídoto que existe contra a ausência de amor.

Vamos compartilhar.

--br via tradutor do google
Museu de História da Dneprodzerzhinsk

Museu de História da Dneprodzerzhinsk passou um caminho longo e difícil. Ele começou a ser criada em 1927 e 01 de agosto de 1931. abriu a primeira exposição do Museu da Revolução na antiga Igreja de São Nicolau.

Grande dano causado museu rr.U 1941-1945 guerra durante a ocupação alemã, ele era o único pohrabovanyy.Zberihsya eksponat- placa de aço com o perfil de Lenin.

Em outubro de 1957. iniciativa I.V.Vasylyeva veteranos trabalho, M.I.Nachalnoho, partido Ya.S.Fomkina na festa Casa Education City era canto aberto da história do movimento revolucionário em Dneprodzerzhinsk.

Em 1959 foi decidido Conselho de Ministros da URSS para abrir em Dneprodzerzhinsk Museu Estadual de História da.

1.05.1962r. museu recebeu seus primeiros visitantes nas instalações da Igreja de São Nicolau.

01 de fevereiro de 1985. abriu uma nova exposição do edifício do museu, projetado pelo instituto "KyyivNDImistobuduvannya" (Chief Architect of-V.H.Shyryayev.Avtoramy solução arquitectónica e artística da exposição foram os vencedores do Prêmio de Estado da URSS Shevchenko, artistas famosos Leningrado VI Korotkov e V.L.Rivin).
-
Hoje, o Museu de História da Dneprodzerzhinsk - uma investigação e instituição cultural e educacional, que de acordo com suas funções sociais fornece aquisição, gravação, armazenamento, estudo e divulgação da cidade histórica e cultural.

O museu está localizado em duas salas em uma área de 2.441 m² e reflete a história da cidade desde os tempos antigos até o presente. Uma parte integrante do que é um "L.I.Brezhnyev e seu tempo" seção separada, dedicada à vida e obra de nosso conterrâneo, estado e política figura L.I.Brezhnyeva.

coleções de fundos somam mais de 90 mil. Unidades de preservar o fundo científico e auxiliar básica. Entre eles - as coleções arqueológicas e etnográficas, numismática, filatelia, coleção bonistics apresenta L.I.Brezhnyevu mais.

O museu abre todos os anos dezenas de novas exposições, que permite aos visitantes familiarizar mais largos, com fundos do museu, bem como colecções de outros museus na Ucrânia e museu zarubizhzhya.Schoroku é visitado por 55 -. 70 mil pessoas, e grande parte dos visitantes - crianças e jovens.

Graças ao sucesso da implementação de muitos projectos de arte diversas, Museu de História da Dneprodzerzhinsk tornou-se o centro de atração para os intelectuais, um dos principais centros culturais Dneprodzerzhinsk.

Director do Museu de História:Bulanov NM

Nenhum comentário:

Postar um comentário