Google+ Followers

quinta-feira, 4 de agosto de 2016

Traian- cel mai mare împărat roman. --- Traian- maior imperador romano. --- Traian- largest Roman Emperor

Împăratul Traian cu numele său complet Nerva Traianus Marcus Ulpius, s-a născut pe 18 septembrie 53 d.Chr, în oraşul Italica (la marginea actualului oras Sevilla) din Hispania Baetica (regiunea Andaluzia, din Spania modernă). Tatăl său, M. Ulpius Traianus, era un cunoscut senator şi general, din faimoasa familie romană Ulpia, originară din peninsula Italică. Mama sa, Marcia, provenea tot dintr-o familie importantă care susținea că se trage din primii regi ai Romei. Traian a urcat în ierarhia armatei romane luptând în cea mai periculoasă zonă a Imperiului Roman, pe fluviul Rin, luând parte la războaiele lui Domiţian împotriva triburilor germanice. Contrar opiniei generale, cuceritorul Daciei nu a fost primul împărat născut în afara Italiei, ci al doilea, întâiul fiind Claudiu.Imperiul Roman si zonele clientelare la moartea lui Traian

Traian a fost în primul rând un mare comandant militar, care datorită reuşitelor sale, a sărbătorit cele mai mari triumfuri. În timpul guvernării sale Imperiul Roman a atins maxima sa întindere. Caracterul său onest şi serios, l-au făcut sa fie apreciat atât de Senat cât si de popor, încă de la început. Se spune ca la moartea împăratului Nerva, în ianuarie 98 d.Hr, deşi era succesor legal, Traian fiind fiul adoptiv al împăratului, nu s-a grăbit la Roma să-şi ia tronul în primire, această grabă putând fi considerată nedemnă din partea lui. A ales să facă un tur de inspectie al trupelor care păzeau frontierele de la Rin si de la Dunăre. Vizita personală la garnizoanele de la marginea imperiului a fost o mişcare înţeleaptă a lui Traian pentru a-şi consolida sprijinul în rândul legiunilor pe care le comandase în campaniile impăratului Domiţian. Intrarea lui Traian in Roma, în anul 99 d.Hr, a fost un adevărat triumf. Mulţimile jubilau la vestea sosirii sale. Noul împărat a intrat în oraş pe jos, a îmbrăţişat pe fiecare dintre senatori şi chiar a umblat printre oameni obişnuiţi. A fost un comportament diferit de al oricărui alt împărat roman de până atunci şi probabil, acest lucru reflectă o mică parte din adevărata măreţie a împăratului Traian.

Soldat-roman

Deși avea suflet de soldat, noul împărat a înțeles necesitatea de a face aranjamente politice în capitală înainte de a-si concentra în întregime energia în altă parte. Anul 100 d.Hr. a fost petrecut la Roma, atât în ​​onorarea lui Nerva, cât și pentru construirea unui sentiment de guvernare în cadrul autorității Senatului. Curtea imperiala a fost redusă la minimum în comparație cu „administrațiile” anterioare. De-a lungul domniei sale, Traian a dat dreptul guvernatorilor provinciilor să ia decizii și astfel, doar problemele de importanță extremă erau înaintate împăratului. Datorită lui Pliniu cel Tânăr, guvernator de provincie a cărui corespondență cu împăratul mai există în mare măsură, poate fi văzut un portret viu al stilului lui Traian, în ciuda lipsei teribile de informații de la alți istorici antici. Într-adevăr, guvernarea sa a fost mai mult ca cea a unui general care foloseşte ofițerii subordonați în sens militar. Ca si Nerva, Traian a continuat măsurile populare care-i pedepsea pe delatori (informatori) pentru partea lor de vină în crearea dezordinii administrative, a redus puterea gărzii pretoriene și a reformat sistemul instanțelor de judecată. Pentru faptele sale, continuând și perfecționând sistemul de asistență socială cunoscut sub numele de Alimenta, el a câștigat din partea poporului renumele de Optimus – cel mai bun. În puținul timp cât a stat în Roma, Traian a pregătit lumea romană pentru o perioadă de conducere constantă și eficientă.

Pliniu-cel-Tanar

În tot timpul petrecut la Roma, privirea împăratului era aţintita peste Dunăre. Marele istoric Tacitus, contemporan cu Traian, prin lucrarea sa “Germania” (una dintre puținele surse antice dedicat misterioaselor triburi germanice) a inițiat o propagandă publică, pentru a putea avea sprijin în expedițiile militare spre nord. Deși obiectivul lui Traian nu era chiar aliniat cu așteptările lui Tacitus, s-a obținut susţinere atât din partea poporului cât și din partea aristocraţiei. Dacă în veacul al doilea înainte de Hristos, Cato își încheia discursurile cu sintagma ”Cartagina trebuie distrusă”, așa și Traian spunea mereu ”așa cum voi preface eu Dacia în provincie romană”. După două războaie grele și-a îndeplinit obicetivul.

Tacitus


Cumpătarea i-a deschis noului împărat calea spre succes. Traian a arătat respect pentru instituții şi pentru oamenii simpli atunci când a promis că va informa întotdeauna Senatul despre strategia sa de guvernare şi când a declarat că dreptul împăratului de a se pronunța trebuie să fie compatibil cu libertatea cetătenilor guvernati. Traian a fost un om educat și o figură foarte puternică. El a avut un adevărat simţ al demnităţii, dar si al modestiei, care în ochii romanilor, a făcut din el un împărat cu adevărate virtuţi. Dar, cu toate calitățile sale, împăratul Traian nu a fost un om perfect. Se păre că se bucura prea mult de ideea războiului. Pasiunea lui pentru confruntarea armată venea de la simplul fapt că era foarte priceput în arta militară. A fost un general strălucit, aşa cum ne arată realizările sale militare din titulatură: “Germanicus, Dacicus, Parthicus”. Era foarte popular în rândul trupelor, datorită disponibilitaţii sale naturale, de a participa la muncile grele ale soldaţilor săi.

Forum-Traian

Ca administrator civil, Traian este bine cunoscut pentru programul său amplu de construcţii publice, care a remodelat Roma şi a lăsat repere durabile, cum sunt Forumul lui Traian (107-117 d.Hr.) şi Columna lui Traian (107-113 d.Hr.), capodopere ale arhitectului Apollodor din Damasc. A dispus drenarea Mlaştinilor Pontine, a construit un nou port la Ostia, a construit foarte multe drumuri, poduri si apeducte. Toate acestea au fost finanţate din marea comoară a dacilor, obţinută ca pradă în al doilea război de cucerire a regatului Daciei, în anii 105-106 d.Hr. După războaiele daco-romane imperiul s-a bucurat de o perioada liniştită de câtiva ani, după care, în anul 114 d.Hr., a pornit un nou război înspre est, împotriva Imperiului Part. Deşi a anexat Armenia şi a cucerit spectaculos întreaga Mesopotamie, inclusiv capitala Parthiei, Ctesifon, in 116 d.Chr., steaua lui Traian a început să apună. Revoltele din ţările recent cucerite, în rândul evreilor din Orientul Mijlociu şi a mesopotamienilor, i-au slăbit convingerea de a continua războiul. Traian şi-a retras trupele în Siria, deşi această manevră a afectat aura sa de invincibilitate.

Imparatul Traian

S-a hotărât să se intoarcă la Roma, dar nu a mai apucat să revadă capitala imperiului. A murit la 9 august 117 d.Hr. în drum spre Roma, la Selinus, în Cilicia(S-E Turciei). Popularitatea sa a ajunsese la asemenea nivel încât Senatul Roman i-a acordat lui Traian încă din timpul vieții(unicul caz) titlul de optimo principi, adică cel mai bun împărat. Dupa dispariţia sa, timp de patru secole a rămas tradiţia ca oricărui nou împărat urcat pe tronul Romei, să i se ureze de către Senat să fie ”felicitor Augusto, melior Traiano”, adică “mai norocos decât Augustus şi mai bun decât Traian”. Cuceritorul Daciei este poate singurul împărat roman care are o reputație ce nu s-a știrbit de-a lungul mileniilor.

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.


A cultura e o amor devem estar juntos.

Vamos compartilhar.


--br via tradutor do google
Traian- maior imperador romano

Imperador Nerva Traian com o seu nome completo Marcus Ulpius Trajano, nasceu em 18 de setembro de 53 dC, a cidade de Itálica (atual cidade nos arredores de Sevilha) da Hispânia Bética (região da Andaluzia, na Espanha moderna). Seu pai, M. Ulpius Trajano, foi um proeminente senador e geral, Ulpia famosa família romana, originalmente da península italiana. Sua mãe, Marcia, veio de uma família muito importante alegando que vem desde os primeiros reis de Roma. Trajano subiu na hierarquia do conflito exército romano na área mais perigosa do Império Romano no Reno, participando em guerras de Domiciano contra as tribos germânicas. Contrariamente à opinião popular, o conquistador de Dacia não foi o primeiro imperador nasceu fora da Itália, mas o segundo, sendo o primeiro Claudius.

Império Romano e áreas clientela da morte de Trajano

Trajano foi principalmente um grande líder militar, que por causa de suas realizações, comemorou seus maiores triunfos. Durante seu governo o Império Romano atingiu sua máxima extensão. caráter honesto e sério, o fez para ser apreciado tanto como o Senado e as pessoas, desde o início. Diz-se que a morte do Imperador Nerva, em janeiro de 98 d.Hr, embora sucessor legal, Trajano era o filho adotivo do imperador, não se apressou a Roma para assumir o trono na recepção, esta pressa sendo considerada indigna dele. Ele escolheu para fazer uma viagem de inspeção das tropas que guardam as fronteiras do Reno e do Danúbio. visita pessoal a guarnição da borda do império era um movimento sábio Traian para consolidar o apoio entre as legiões que tinha encomendado as campanhas imperador Domiciano. Entrada Trajan em Roma, em 99 d.Hr foi um verdadeiro triunfo. As multidões exultou com a notícia de sua chegada. O novo imperador entrou na cidade a pé, abraçou cada um dos senadores e até mesmo orientado entre as pessoas comuns. Foi um comportamento diferente do que qualquer outro imperador romano até então e talvez isso reflete uma pequena parte da verdadeira grandeza do imperador Trajano.

Soldado-romana

Embora tivesse a alma de um soldado, o novo imperador compreendeu a necessidade de fazer acordos políticos na capital antes de se concentrar sua energia inteiramente em outro lugar. 100 dC foi gasto em Roma, tanto em honra de Nerva, e para construir um senso de poder na autoridade Senado. O corte imperial foi minimizada em comparação com "administrações" anteriores. Ao longo de seu reinado, governadores Trajano de províncias dada direito de tomar decisões e, portanto, apenas questões de extrema importância foram submetidos ao rei. Por causa de Plínio, o Jovem, governador da província cuja correspondência com o rei lá em grande parte, pode ser visto um retrato vívido do estilo de Trajano, apesar da terrível falta de informações de outros historiadores antigos. Na verdade, seu governo era mais parecido com o de um general que usa oficiais subordinados no sentido militar. Como Nerva Traian continuou medidas populares que punem informantes (informantes) a culpa de sua parte na criação de caos administrativo, potência reduzida guarda pretoriana e reformou o sistema judicial. Por suas ações, contínua e aperfeiçoamento do sistema de assistência social conhecido como comida, ele ganhou a reputação de pessoas Optimus - o melhor. No curto espaço de tempo ele permaneceu em Roma, Trajano mundo romano pronto para uma liderança firme e eficaz.

Plínio-o-Younger

Todo o tempo passado em Roma, o Imperador olhar estava fixo sobre o Danúbio. O grande historiador Tácito, um contemporâneo de Trajano, através de sua "Alemanha" (uma das poucas fontes dedicadas misteriosas antigas tribos germânicas) lançou uma propaganda pública, a fim de ter apoio em expedições militares ao norte. Embora o objetivo da Trajano não estava alinhado com as expectativas de Tácito, foi obtido o apoio de ambos os povos e da aristocracia. Se o século II aC, Cato concluiu seu discurso com a frase "Carthage deve ser destruído", disse Traian sempre tão "como eu vou fingir província romana da Dácia." Depois de duas guerras difíceis de cumprir obicetivul.

Tácito


Temperança novo imperador e abriu o caminho para o sucesso. Traian mostrou respeito pelas instituições e para as pessoas comuns, quando ele prometeu sempre informar o Senado sobre a sua gestão e uma estratégia quando disse do rei para governar devem ser compatíveis com as liberdades governados. Trajano era um homem educado e uma figura muito forte. Ele tinha uma verdadeira sensação de dignidade e de pudor, que, aos olhos dos romanos, fez dele um verdadeiro rei de virtudes. Mas, com todas as suas qualidades, imperador Trajano não era um homem perfeito. Ele parece gostar muito da idéia de guerra. Sua paixão pelo confronto militar veio do simples fato de que ele era muito bom na arte militar. Foi um general brilhante, nos mostra suas realizações como título militar "Germanicus, Dacicus, Parthicus". Era muito popular entre as tropas, devido à sua disponibilidade de recursos naturais, a participar no trabalho duro de seus soldados.

Trajan Forum

Como um administrador civil Trajano é conhecida por seu programa abrangente de construção pública, que remodelada Roma e marcos esquerda duradouras como o Fórum de Trajano (107-117 AD) e Coluna de Trajano (107-113 d. h.), obras-primas do arquiteto Apollodorus de Damasco. A drenagem dispostos Pontine Marshes, construído um novo porto em Ostia, construiu muitas estradas, pontes e aquedutos. Todos eles foram financiados pelo grande tesouro Dacian obtido uma presa na segunda guerra de conquista do reino de Dacia, nos anos 105-106 AD Após o império guerras Dacian-romana foi apreciado um período pacífico de vários anos depois, em 114 dC, ele começou uma nova guerra para o leste contra o império parta. Embora Armenia anexou e conquistou espectacular em toda a Mesopotâmia, incluindo o capital Partia, Ctesiphon em 116 dC., Estrela de Trajano começou a ir para baixo. Motins em países recentemente conquistados, entre judeus do Oriente Médio e mesopotâmios, enfraqueceu a sua convicção de continuar a guerra. Traian retirou suas tropas na Síria, embora este manobrar sua aura de invencibilidade afetados.

imperador Trajano

Ele decidiu voltar para Roma, mas não chegou a analisar a capital imperial. Ele morreu em 9 de agosto 117 AD no caminho para Roma, na Selinus na Cilícia (S-E Turquia). Sua popularidade atingiu um nível tal que o Senado romano concedeu-lhe Trajano durante a sua vida (apenas caso) título optimo dos príncipes, que o melhor rei. Após o seu desaparecimento durante quatro séculos assumiu-se que qualquer novo rei ascendeu ao trono de Roma, para ser saudado pelo Senado para ser "felicitou Augusto, MELIOR Traiano", ou seja, "mais sorte do que Augustus e melhor do que Trajano". Dacia Conquistador é talvez o único imperador romano que tem uma reputação não foi manchada por milênios.


--in via tradutor do google
Traian- largest Roman Emperor
Emperor Nerva Traian with his full name Marcus Ulpius Trajan, was born on September 18, 53 AD, the city of Italica (present town on the outskirts of Seville) of Hispania Baetica (Andalusia region, in modern Spain). His father, M. Ulpius Trajan, was a prominent senator and general, Ulpia famous Roman family, originally from the Italian peninsula. His mother, Marcia, came from a family all important alleging that comes from the early kings of Rome. Trajan rose through the ranks of the Roman army fighting in the most dangerous area of ​​the Roman Empire on the Rhine, taking part in Domitian's wars against Germanic tribes. Contrary to popular opinion, the conqueror of Dacia was not the first emperor born outside Italy, but the second, the first being Claudius.


Roman Empire and areas clientele from Trajan's death

Trajan was primarily a great military leader, who because of his achievements, celebrated its greatest triumphs. During his rule the Roman Empire reached its maximum extent. Honest and serious character, made him to be appreciated as both the Senate and the people, from the very beginning. It is said that the death of the Emperor Nerva in January 98 d.Hr, though legal successor, Trajan was the adopted son of the emperor, has not rushed to Rome to take the throne in reception, this haste being considered unworthy of him. He chose to make an inspection tour of the troops guarding the borders of the Rhine and the Danube. Personal visit to garrisons from the edge of empire was a wise move Traian to consolidate support among the legions that had ordered the Emperor Domitian campaigns. Entry Trajan in Rome in 99 d.Hr was a real triumph. The crowds exulted at the news of his arrival. The new emperor entered the city on foot, embraced each of senators and even walked among ordinary people. It was a different behavior than any other Roman emperor until then and perhaps this reflects a small part of the true greatness of the emperor Trajan.

Soldier-Roman

Although he had the soul of a soldier, the new emperor understood the need to make political arrangements in the capital before focusing his energy entirely elsewhere. 100 AD was spent in Rome, both in honor of Nerva, and to build a sense of power in the Senate authority. The imperial court was minimized compared to "administrations" earlier. Throughout his reign, Trajan governors of provinces given right to make decisions and thus only issues of extreme importance were submitted to the king. Because of Pliny the Younger, governor of the province whose correspondence with the king there largely can be seen a vivid portrait of Trajan's style, despite the terrible lack of information from other ancient historians. Indeed, his government was more like that of a general who uses subordinates officers in the military sense. As Nerva Traian continued popular measures that punish informers (informants) to blame for their part in creating administrative chaos, reduced power Praetorian guard and reformed the judicial system. For his actions, continuing and perfecting the social assistance system known as Food, he earned the reputation of Optimus people - the best. In the short time he stayed in Rome, Trajan Roman world ready for a steady and effective leadership.

Pliny-the-Younger

All the time spent in Rome, Emperor gaze was fixed over the Danube. The great historian Tacitus, a contemporary of Trajan, through his "Germany" (one of the few sources dedicated mysterious ancient Germanic tribes) launched a public propaganda, in order to have support in military expeditions to the north. Although Trajan's objective was not aligned with the expectations of Tacitus, it was obtained support from both the people and the aristocracy. If the second century BC, Cato concluded his speech with the phrase "Carthage must be destroyed", he said Traian always so "as I'll pretend Roman province of Dacia." After two difficult wars to fulfill obicetivul.

Tacitus


Temperance new emperor and opened the path to success. Traian showed respect for institutions and for ordinary people when he promised to always inform the Senate about its governance and strategy when he said of the king to rule must be compatible with the freedoms governed. Trajan was an educated man and a very strong figure. He had a real sense of dignity, and of modesty, which in the eyes of the Romans, made him a true king with virtues. But with all its qualities, Emperor Trajan was not a perfect man. It seems to enjoy much of the idea of ​​war. His passion for military confrontation came from the simple fact that he was very good in military art. It was a brilliant general, shows us his achievements as military title "Germanicus, dacicus, Parthicus". It was very popular among the troops, due to its availability of natural, to participate in the hard work of its soldiers.

Trajan Forum

As a civil administrator, Trajan is known for its comprehensive program of public construction, which remodeled Rome and left lasting landmarks such as Trajan's Forum (107-117 AD) and Trajan's Column (107-113 d. hr.), masterpieces of architect Apollodorus of Damascus. A drainage willing Pontine Marshes, built a new harbor at Ostia, built many roads, bridges and aqueducts. All of them were financed from the great treasure Dacian obtained a prey in the second war of conquest of the kingdom of Dacia, in the years 105-106 AD After the Dacian-Roman wars empire was enjoyed a peaceful period of several years after that, in 114 AD, he started a new war eastward against the Parthian empire. Although Armenia has annexed and conquered spectacular throughout Mesopotamia, including Parthia capital, Ctesiphon in 116 AD., Trajan's star began to go down. Riots in recently conquered countries, among Jews of Middle East and Mesopotamians, weakened its conviction to continue the war. Traian withdrew its troops in Syria, although this maneuver his aura of invincibility affected.

Emperor Trajan

It decided to return to Rome, but did not get to review the imperial capital. He died on 9 August 117 AD on the way to Rome at Selinus in Cilicia (S-E Turkey). Its popularity has reached such a level that the Roman Senate granted him Trajan during his lifetime (only case) optimo title of princes, that the best king. After his disappearance for four centuries it was assumed that any new king ascended the throne of Rome, to be saluted by the Senate to be "congratulated Augusto, MELIOR Traiano", ie "luckier than Augustus and better than Trajan". Dacia Conqueror is perhaps the only Roman emperor who has a reputation was not tarnished by millennia.
Nenhum comentário:

Postar um comentário