Google+ Followers

sábado, 19 de dezembro de 2015

Hovhannes Shiraz House Museum -- Hovhannes Shiraz House Museum -- Hovhannes Shiraz Museu

Hovhannes Shiraz (Onik Karapetyan)The great poet Hovhannes Shiraz (Onik Karapetyan) was born in 1914 in Gyumri on April 27, a farmer's family. His father, Thaddeus, and Gyumri were called "bostanchi" was Astghik's mother, was embroidering. Little John was the only male child of his parents, Mary and kuyrerits` Gohar said. John was five years old when he lost his father.Amercom childhood days at the orphanage. However, the boy he could not stand the harsh conditions of the orphanage, run away, become homeless and kulayov water to sell.
During his childhood days about the poet wrote many poems, like "Old Childhood", "Found," "My kulayov this midget," "Six years I was a child," "My friend Lorike" poem, etc ..

After graduating in 1932, adopted the first cotton mill in Gyumri, as ktavagortsi student and later an apprentice to learn and julhakutyun.

In 1931 the first factory newspaper printed a poem the poet.

In 1933, the teacher does Hajinazar (now Akhuryani Kamo) in the village.

In 1935 published "The Promise" was first published, in the same year as "Siamanto and Khajezare" poem.

The poet's name to baptize the great playwright and literary Shiraz Atrpet novelist, wrote in admiration. "This young man vardabuyr poems are fresh and tsoghapat as Shiraz roses."

1936-1941tt student at Yerevan State University, Chair of which ends in 1949.

The poet's works have been translated into more than 50 languages.

Hovhannes Shiraz in the Armenians' most beloved and worshiped poet.

The homeland and the diaspora, language, identity bravest defender he was, the great havatavore fair trial.

The poet's body stays in Yerevan, the Armenian Komitas Pantheon.

The poet left a rich literary heritage poetic cycle, Gazelle, ekspromtner, sonnets, fables, ballads, verses, prose, large-scale and small-scale poems, letters, as well as translations.

His poems are songs written about him written many monographs, studies and memoirs, idioms, dzoner etc ...

In 1975, the "universal" collection of poems was awarded the USSR State Prize laureate. He was awarded the "Red Banner of Labor" and the Order of "Badge of Honor" order.

1996 Star Shiraz's name. Richard L. Neyi certified by the document. "Paris-based International Astronomical Union Kanis Major constellation recognized as one of the 88 registered in Switzerland and patented in the United States, shall be given to the Library of Congress."

2003, September 27, at his home in Gyumri opens a poet hushatangarane.

2005 was marked by two large statues kertmamb the poet's memorial in Yerevan and Gyumri. Author statues Shiraz eldest son of the famous sculptor Ara Shiraz.

Only the national aspirations of the poet's birth and history of unfair judgment, "the Danteakane" large-scale poem dedicated to the 1915 Armenian Genocide victims.

The great poet in his lifetime has undergone persecution and defamation.

For many years, did not publish his new works, considering them nationalistic works, or if they publish books rough edits, cuts.


Great banasteghtsin` unity of all Armenians, who became the poet's son, was in his lifetime never allowed to visit any foreign country or any Diaspora community ...

The renowned poet Hovhannes Shiraz 90_amyakin a dedicated filmmaker Levon Mkrtchyan (author of "Mashtots", "P. Sevak", "Gyumri", "Aznavour", "Andranik", "And it came to light," "Book of independence" films): "John Shiraz "documentary.

This film is especially significant because the people of Shiraz and Shiraz in the creative work of the poet's only full-length documentary film, flick, where he ably represented a unique and amazing image of the great poet.

The documentary film also focuses on remarkable scenes of the wealth of this nation's ancient and modern history of the Armenian Genocide in 1915 and the National Awakening.

"Armenia Bruntskveln to eternity."

That is the message of the global Shirazyan Armenians.

Отправить по электронной почтеНаписать об этом в блогеОпубликовать в TwitterОпубликовать в FacebookПоделиться в Pinterest

-

Gyumri's best asset is the people who live and create the real Gyumri city. And the city itself loves to honor its citizens. From the ancient times Gyumri town was a birthplace to outstanding artists, poets, musicians, composers and sculptors. 

One of the most renowned Armenian artists of all times, Mher Mkrtchyan was born here. Gyumri is also a mother city to famous Armenian poets like Avetiq Isahakyan and Hovhannes Shiraz. This area includes the three home museums of those honored citizens. Besides the museums you can also visit the ceramics production store and see the artists during work process. 

The ceramics school is also located in a historical building preserved from Alexandrapol times.Continue walking on Gorki street and you will appear at the crossroad of Gorki and Shahumyan streets. You will see the street name sign as Varpetats for that part of Shahumyan street. Varpetats or Varpetneri means belonging to the Masters. Here is where you meet 3 greatest Masters of Gyumri of all times. 

The three house museums of Hovhannes Shiraz, Mher Mkrtchyan and Avetiq Isahakyan are located in this area. That is why the community decided to rename that part of Shahumyan street and use Varpetats street as replacement.

Hovhannes Shiraz House Museum

Lets start with Hovhannes Shiraz House Museum. Hovhannes Shiraz is a Gyumri born outstanding Armenian poet. His first work called Beginning of Spring was published in 1935. 

Novelist Atrpet gave the talented poet the epithet "Shiraz", because "this youth's poems have the fragrance of roses, fresh and covered with dew, like the roses of Shiraz". His house museum is located in Shahumyan street, where that part was renamed as Varpetats street. 

The house was built in 1883 by a rich lexandrapol citizen Qeshishyan. The western facade has a luxurious gate leading you to the inner yard. After the Soviet revolution, the house was nationalized and used to be a residential block. The cellar functioned as a manufacturing hall. In the 1980s the resident families were moved from the building and in 2003 the house museum of Hovhannes Shiraz was officially opened in that building. 

The house was presented to the poet long ago in 1983, unfortunately the poet lived there for less than a year, as he passed away in 1984. Working Hours - Tuesday-Sunday 11:00 AM-5:00PM:
fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

colaboração: Agapi Yeganyan

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura é o único antídoto que existe contra a ausência de amor.

Vamos compartilhar.


--in ar via tradutor google

Հովհաննես Շիրազ (Օնիկ Կարապետյան)

Ազգային մեծ բանաստեղծ Հովհաննես Շիրազը (Օնիկ Կարապետյան) ծնվել է 1914 թվականի ապրիլի 27-ին Գյումրի քաղաքում, հողագործի ընտանիքում: Հայրը` Թադևոսը, ինչպես Գյումրեցիներն էին կոչում «բոստանչի» էր, մայրը` Աստղիկը, ասեղնագործում էր: Փոքրիկ Հովհաննեսը ծնողների միակ արու զավակն էր, քույրերից` Գոհարից և Մարիամից հետո: Հինգ տարեկան էր Հովհաննեսը, երբ զրկվեց հորից:

Մանկության օրերն անցնում էին Ամերկոմի որբանոցում: Սակայն, մանուկ Հովհաննեսը, չդիմանալով որբանոցի դաժան պայմաններին, փախչում է, դառնում անապաստան և կուլայով ջուր է ծախում:

Իր մանկության օրերի մասին բանաստեղծը շատ բանաստեղծություններ է գրել, ինչպես` «Հին մանկություն», «Գտա», «Իմ կուլայով այս պուճուր», « Վեց տարեկան մանուկ էի», «Իմ ընկեր Լորիկը» պոեմը և այլն..

1932-ին դպրոցն ավարտելուց հետո ընդունվում է Գյումրու տեքստիլ գործարան նախ, որպես կտավագործի աշակերտ, իսկ հետո` ենթավարպետ և ջուլհակություն է սովորում:

1931-ին գործարանային թերթում տպագրվում է բանաստեղծի առաջին բանաստեղծությունը:

1933-ին ուսուցչություն է անում Հաջինազար (այժմ` Ախուրյանի Կամո) գյուղում:

1935-ին լույս է տեսնում «Գարնանամուտ» խորագրով առաջին ժողովածուն, նույն տարում նաև «Սիամանթո և Խաջեզարե» պոեմը:

Բանաստեղծի Շիրազ գրական անունը մկրտել է մեծ թատերագիր ու վիպասան Ատրպետը, որ հիացմունքով գրել է. «Այս պատանու բանաստեղծությունները վարդաբույր են, թարմ ու ցողապատ, ինչպես Շիրազի վարդերը»:

1936-1941թթ սովորում է Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտոտում, որն ավարտում է 1949 թ-ին:

Բանաստեղծի ստեղծագործությունները թարգմանվել են աշխարհի ավելի քան 50 լեզուներով:

Հովհաննես Շիրազը համայն հայության ամենասիրված ու պաշտված բանաստեղծն է:

Հայրենիքում և սփյուռքում մայրենի լեզվի, հայապահպանման ամենախիզախ պաշտպանն էր նա, Հայոց արդար դատի մեծ հավատավորը:

Բանաստեղծի աճյունը հանգրվանում է Երևանում, Կոմիտասի անվան հայոց մեծերի պանթեոնում:

Բանաստեղծը թողել է գրական հարուստ ժառանգություն` բանաստեղծական շարքեր, գազելներ, էքսպրոմտներ, սոնետներ, առակներ, բալլադներ, քառյակներ, արձակ, մեծածավալ և փոքրածավալ պոեմներ, նամականի, ինչպես նաև թարգմանություններ:

Նրա բանաստեղծություններով գրվել են երգեր, նրա մասին գրվել են բազում մենագրություններ, ուսումնասիրություններ, հուշագրություններ, ասույթներ, ձոներ և այլն…

1975 թ-ին «Համամարդկային» բանաստեղծությունների ժողովածուի համար արժանացել է ՀԽՍՀ պետական մրցանակի դափնեկրի կոչման: Պարգևատրվել է «Աշխատանքային կարմիր դրոշի» երկու շքանշանով և «Պատվո նշան» շքանշանով:

1996 թ-ին Աստղ` Շիրազի անունով. Ռիչարդ Լ. Նեյի կողմից վավերացված փաստաթղթում նշված է. «Փարիզում հիմնադրված Աստղագիտական Միջազգային միության կողմից ճանաչված որպես Կանիս Մաջոր համաստեղության 88-ից մեկը` գրանցված Շվեյցարիայում և արտոնագրված ԱՄՆ-ում, ի պահ է տրված Կոնգրեսի գրադարանին»:

2003 թ-ին, սեպտեմբերի 27-ին, իր հայրենի Գյումրիում բացվում է բանաստեղծի հուշաթանգարանը:

2005 թ-ը նշանավորվեց բանաստեղծի հիշատակը հավերժացնող իր մեծադիր երկու արձանների կերտմամբ Երևանում և Գյումրիում: Արձանների հեղինակը Շիրազի ավագ որդին է, հայտնի քանդակագործ Արա Շիրազը:

Միայն ազգային մղումների և պատմության անարդար վճռի ծնունդն է բանաստեղծի «Հայոց Դանթեականը» մեծածավալ պոեմը, որը նվիրված է 1915 թվականի Մեծ Եղեռնի նահատակներին:

Մեծ բանաստեղծը իր կենդանության օրոք ենթարկվել է հալածանքների ու զրպարտանքների:

Երկար տարիներ չէին տպագրում իր նոր գործերը՝ համարելով դրանք նացիոնալիստական գործեր, կամ էլ, եթե տպագրում էին գրքերը կոպիտ խմբագրումներով, կրճատումներով:

Մեծ բանաստեղծին` համայն հայության միասնության որդին դարձած բանաստեղծին, այդպես էլ իր կենդանության օրոք երբեք թույլ չտվեցին այցելելու արտասահմանյան որևէ երկիր կամ սփյուռքահայ որևէ գաղթօջախ…

Մեծանուն բանաստեղծ Հովհաննես Շիրազի ծննդյան 90_ամյակին է նվիրված կինոբեմադրիչ Լեւոն Մկրտչյանի (Հեղինակն է «Մաշտոց», «Պարույր Սեւակ», «Գյումրի», «Ազնավուր», «Զորավար Անդրանիկ», «Եվ եղավ լույս», «Մատյան անկախության» ֆիլմերի) «Հովհաննես Շիրազ» վավերագրական կինոնկարը:

Այս ֆիլմն արժեվորվում է հատկապես նրանով, որ Շիրազ մարդուն և Շիրազ բանաստեղծի ստեղծագործական ողջ գործունեությանը նվիրված միակ լիամետրաժ վավերագրական կինոնկարն է, կինոնկար, ուր վարպետորեն ներկայացված է հանճարեղ բանաստեղծի ինքնատիպ ու զարմանահրաշ կերպարը:

Վավերագրական ուշագրավ կադրերով հարուստ այս կինոնկարը անդրադառնում է նաև Հայ ժողովրդի հին ու նոր պատմությանը 1915-ի Մեծ եղեռնին և ազգային զարթոնքին: 

«Բռունցքվելն է հավերժությունն Հայաստանի»

Ահա՛ Շիրազյան պատգամն աշխարհացրիվ հայությանը:

Отправить по электронной почтеНаписать об этом в блогеОпубликовать в TwitterОпубликовать в FacebookПоделиться в Pinterest
--br via tradutor google

O grande poeta Hovhannes Shiraz (Onik Karapetyan) nasceu em 1914 em Gyumri em 27 de abril, uma família de agricultores. Seu pai, Thaddeus, e Gyumri foram chamados de "bostanchi" era a mãe de astghik, estava bordando. Little John era a única criança do sexo masculino de seus pais, disse Mary e kuyrerits` Gohar. John tinha cinco anos quando perdeu o pai.

Dias de infância Amercom no orfanato. No entanto, o menino que ele não podia suportar as duras condições do orfanato, fugir, se tornar sem-teto e água kulayov para vender.

Durante seus dias de infância sobre o poeta escreveu muitos poemas, como "Old Infância", "Found", "Meu kulayov este anão", "Seis anos eu era uma criança", "Meu amigo Lorike" poema, etc ..

Depois de se formar em 1932, adoptou o primeiro moinho de algodão em Gyumri, como estudante ktavagortsi e mais tarde um aprendiz de aprender e julhakutyun.

Em 1931 o primeiro jornal impresso fábrica um poema do poeta.

Em 1933, o professor faz Hajinazar (agora Akhuryani Kamo) na aldeia.

Em 1935 publicou "The Promise" foi publicado pela primeira vez, no mesmo ano como "Siamanto e Khajezare" poema.

O nome do poeta para batizar o grande dramaturgo e romancista literária Shiraz Atrpet, escreveu em admiração. "Este jovem poemas vardabuyr são frescos e tsoghapat como rosas Shiraz."

Estudante 1936-1941tt em Yerevan State University, Presidente, que termina em 1949.

Obras do poeta foram traduzidos para mais de 50 idiomas.

Hovhannes Shiraz no poeta mais amado e adorado dos armênios.

A pátria e na diáspora, língua, identidade mais corajoso defensor estava ele, o julgamento justo grande havatavore.

O corpo do poeta permanece em Yerevan, Armênia Komitas o Panteão.

O poeta deixou uma rica herança literária ciclo poético, Gazelle, ekspromtner, sonetos, fábulas, baladas, versos, prosa, em grande escala e em pequena escala poemas, cartas, assim como traduções.

Seus poemas são canções escritas sobre ele escreveu muitos monografias, estudos e memórias, expressões idiomáticas, dzoner etc ...

Em 1975, a coleção "universal" de poemas foi premiado com o ganhador do Prêmio Estado da URSS. Ele foi premiado com o "Bandeira Vermelha do Trabalho" ea Ordem da "Medalha de Honra" da ordem.

1996 o nome de Estrela Shiraz. Richard L. Neyi certificado pelo documento. "Baseada em Paris União Astronômica Internacional Kanis major constelação reconhecido como um dos 88 registrados na Suíça e patenteada nos Estados Unidos, deve ser dada à Biblioteca do Congresso."

2003, 27 de setembro, em sua casa em Gyumri abre uma hushatangarane poeta.

2005 foi marcado por dois grandes estátuas kertmamb memorial do poeta em Yerevan e Gyumri. Autor estátuas Shiraz filho mais velho do famoso escultor Ara Shiraz.

Apenas as aspirações nacionais de nascimento do poeta e história de julgamento injusto ", a Danteakane" poema em grande escala dedicado às vítimas 1915 Genocídio Armênio.

O grande poeta em sua vida sofreu perseguição e difamação.

Por muitos anos, não publicou suas novas obras, considerando-as obras nacionalistas, ou se eles publicam livros edições ásperas, cortes.

Nunca Grande banasteghtsin` unidade de todos os armênios, que se tornou o filho do poeta, estava em sua vida permissão para visitar qualquer país estrangeiro ou de qualquer comunidade da diáspora ...

O renomado poeta Hovhannes Shiraz 90_amyakin um cineasta dedicada Levon Mkrtchyan (autor de "Mashtots", "P. Sevak", "Gyumri", "Aznavour", "Andranik", "E ele veio à luz", "Livro de independência" filmes): "John Shiraz "documentário.

Este filme é especialmente significativo porque o povo de Shiraz Shiraz e no trabalho criativo de único filme do poeta de longa-metragem documentário, súbito, onde ele habilmente representada uma imagem original e surpreendente do grande poeta.

O documentário também se concentra em cenas marcantes da riqueza de história antiga e moderna desta nação do genocídio arménio em 1915 e do Despertar Nacional.

"Armenia Bruntskveln para a eternidade."

Essa é a mensagem dos armênios globais Shirazyan.

Отправить ïî электронной почтеНаписать об этом в блогеОпубликовать в в TwitterОпубликовать FacebookПоделиться в Pinterest
-

O melhor trunfo de Gyumri é as pessoas que vivem e criam a verdadeira cidade Gyumri. E a própria cidade gosta de honrar seus cidadãos. Desde os tempos antigos Gyumri cidade era um berço de notáveis ​​artistas, poetas, músicos, compositores e escultores. Um dos artistas mais renomados arménias de todos os tempos, Mher Mkrtchyan nasceu aqui. Gyumri é também uma cidade mãe para famosos poetas armênios como Avetiq Isahakyan e Hovhannes Shiraz. 

Esta área inclui os três museus de origem desses cidadãos honrados. Além dos museus você também pode visitar a loja de produção de cerâmica e ver os artistas durante o processo de trabalho. 

A escola cerâmica também está localizado em um edifício histórico preservado de Alexandrapol times.Continue andando na rua Gorki e você aparece no cruzamento de Gorki e Shahumyan ruas. Você verá o sinal de nome de rua como Varpetats para essa parte da Shahumyan rua. Varpetats ou Varpetneri significa pertencer aos Mestres. 

Aqui é onde você encontra 3 maiores Mestres de Gyumri de todos os tempos. Os três museus da casa de Hovhannes Shiraz, Mher Mkrtchyan e Avetiq Isahakyan estão localizados nesta área. É por isso que a comunidade decidiu mudar o nome que parte Shahumyan rua e usar Varpetats rua como substituto.

Hovhannes Shiraz House Museum

Vamos começar com Hovhannes Shiraz House Museum. Hovhannes Shiraz é um excelente poeta armênio nascido Gyumri. Seu primeiro trabalho chamado início da primavera foi publicado em 1935. 

O romancista Atrpet deu o poeta talentoso o epíteto de "Shiraz", porque "poemas deste juventude tem a fragrância de rosas, frescos e cobertos de orvalho, como as rosas de Shiraz". Seu museu casa está localizada na rua Shahumyan, onde essa parte foi rebatizado como Varpetats rua. 

A casa foi construída em 1883 por um rico cidadão lexandrapol Qeshishyan. A fachada ocidental tem um portão de luxo que leva você para o pátio interno. Depois da revolução soviética, a casa foi nacionalizada e costumava ser um bloco residencial. A adega funcionava como um salão de fabricação. 

Na década de 1980 as famílias residentes foram deslocados do edifício e, em 2003, o museu casa de Hovhannes Shiraz foi inaugurado oficialmente em que prédio. A casa foi apresentado ao poeta muito tempo atrás, em 1983, infelizmente, o poeta viveu lá por menos de um ano, quando ele faleceu em 1984. Horário de Trabalho - Terça-feira a Domingo 11:00-5: 12:00:

Nenhum comentário:

Postar um comentário