Google+ Followers

sexta-feira, 15 de abril de 2016

Bảo tàng sinh thái về cây tre đầu tiên của Việt Nam. --- Primeiro Eco-Museu de bambu no Vietnam. --- Museum of bamboo eco first Vietnam

Bảo tàng sinh thái về cây tre đầu tiên của VN

Khu bảo tàng và bảo tồn sinh thái tre đầu tiên của Việt Nam vừa khánh thành ngày 7/4 tại xã Phú An, tỉnh Bình Dương. Với diện tích 10ha, đây là "ngôi nhà chung" của hơn 300 giống tre Việt.
Ông Võ Thanh Giàu, giám đốc trung tâm Bảo tàng cho biết, đây không chỉ là nơi tập hợp nhiều nhất các loại tre, mà còn là bảo tàng sinh thái tre đầu tiên của khu vực Đông Nam Á.

Không gian ngoài trời của bảo tàng là nơi để du khách khám phá thiên nhiên và thư giãn. Có nhiều khu vực tái hiện cảnh đẹp vùng sông nước đồng bằng Nam Bộ, khu vườn thực vật, giải trí, giúp du khách có thể tìm hiểu những nhạc cụ làm từ tre, thưởng thức các món trái cây miền Nam... Đặc biệt là vườn bảo tồn gồm bộ sưu tập hơn 200 mẫu tre sống, thu thập từ nhiều vùng khác nhau từ Bắc đến Nam...


Khánh thành năm 2008 tại xã Phú An, huyện Bến Cát,
tỉnh Bình Dương, làng tre Phú An là khu bảo tàng
sinh thái tre đầu tiên của khu vực Đông Nam Á.


Không gian thứ hai là bảo tàng trong nhà, được thiết kế với nhiều kiến trúc làm từ tre, phòng chiếu phim tài liệu về hình ảnh của cây tre, phòng thí nghiệm là nơi để các nhà khoa học và sinh viên làm việc.

Theo Tiến sĩ Diệp Thị Mỹ Hạnh, giảng viên Đại học Khoa học tự nhiên, trưởng dự án Bảo tàng sinh thái tre và bảo tồn thực vật ở Việt Nam, mục đích của việc xây dựng công trình này là nhằm bảo tồn sự đa dạng sinh học của cây tre Việt, cùng nhiều loài cây bị đe dọa tuyệt chủng ở Vùng Đông Nam Bộ.Khu Bảo tàng bảo tồn là kết quả hợp tác của 4 nơi: Vùng Rhône Alpes (Pháp), tỉnh Bình Dương, Vườn thiên nhiên Pilat Cộng hòa Pháp, và đại học Khoa học tự nhiên TP HCM, với vốn đầu tư 11 tỷ đồng.Du khách có thể tìm đến địa chỉ: 124, đường 774, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương để tham quan bảo tàng.

Sau đây là vài hình ảnh tại Làng tre Phú An, tỉnh Bình Dương trong ngày đầu tiên khánh thành:
Bảo tàng sinh thái tre đầu tiên tại Việt Nam. 

Các nhà khoa học Pháp và Việt Nam đi dạo trong khuôn viên bảo tàng. 
Không gian tái hiện cảnh vùng đồng bằng sông nước Cửu Long. 

Chị Isabelle Mangione, sinh viên đại học INPG, Pháp, hiện đang thực tập tại TP HCM cho biết chị rất thích thú với công trình bảo tàng sinh thái tre. "Đây là một nơi lý tưởng để người nước ngoài tìm hiểu về một nét lịch sử văn hóa rất Việt Nam", Isabelle nói. 

Một góc gian phòng trưng bày các vật dụng, nông cụ làm từ tre của người Việt. 


Một loại tre vàng sọc, giống tre của tỉnh Phú Thọ nằm trong khu Bảo tàng sinh thái. Em Hanameelle, học sinh lớp 2 trường tiểu học Colette, TP HCM cho biết, em từng xem biết về cây tre Việt Nam qua hình vẽ trong sách, nhưng đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy và sờ vào một cái măng tre.Fonte: @edisonmariotti #edisonmariotti

http://vnexpress.net/tin-tuc/khoa-hoc/bao-tang-sinh-thai-ve-cay-tre-dau-tien-cua-vn-2100736.html

Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

A cultura é o único antídoto que existe contra a ausência de amor.

Vamos compartilhar.

--br via tradutor do google
Inaugurado em 2008, em Phu An Commune, Cat Distrito Ben,
Binh Duong, Phu An Bamboo Village é um museu
primeira eco-região do bambu do Sudeste Asiático.

Museu e preservação ecológica de primeiro de bambu do Vietnã acaba de inaugurar em 7/4 em Phu An comuna, Binh Duong Province. Com uma área de 10 hectares, esta é a "casa comum" de mais de 300 variedades de bambu Vietnã.

Vo Thanh Giau, diretor do Museu disse, este não é apenas um local de encontro maioria dos tipos de bambu, mas também primeiros eco do museu bambu Sudeste Asiático.
espaços ao ar livre do museu é um lugar para os viajantes para explorar a natureza e relaxar. Há muitas áreas delta pantanal recriado cênica sul, jardim botânico, entretenimento, os visitantes podem aprender os instrumentos musicais feitos de bambu, frutas pratos Southern ... Características especialmente jardim de conservação inclui mais de 200 coleta de amostras de bambu ao vivo, coletados de várias regiões de norte a sul ...

O segundo museu espaço na casa, projetado com arquitetura bambu, documentário de cinema sobre a imagem do bambu, o laboratório é um lugar para cientistas e estudantes trabalho.

De acordo com Dr. Diep Thi My Hanh, professor na Universidade de Ciências Naturais, Museu ecológica líder do projeto e conservação de plantas de bambu no Vietnã, o objetivo da construção é para preservar a diversidade Vietnamita biologia da planta de bambu, e muitas espécies estão ameaçadas de extinção na região Sudeste.

área de conservação museu é o resultado da cooperação de 4 lugares: Rhône Alpes (França), Binh Duong província, o Parque Pilat Natural da República Francesa, e da Universidade de Ciências Naturais de Ho Chi Minh City, com um investimento de 11 mil milhões .

Os visitantes podem encontrar o endereço: 124, Estrada 774, Ben Cat District, Binh Duong Província para visitar o museu.

Aqui estão algumas fotos em Phu An Bamboo Village, província de Binh Duong inaugurou o primeiro dia:

Bamboo Museu Ecológico primeiro no Vietnã.
'
Cientistas da França e Vietname para uma caminhada no campus museu.

espaço cenas recriadas países Delta do Mekong.

Irmã Isabelle Mangione, estudantes universitários INPG, França, atualmente praticando na cidade de HCM disse que se o museu funciona ecologia bambu. "Este é um lugar ideal para os estrangeiros a aprender sobre as características históricas e culturais são Vietnã", disse Isabelle.

Um canto dos itens espaço da galeria, ferramentas agrícolas feitos de bambu do Vietnã.

Um bambu ouro listrado, variedades de bambu da província de Phu Tho está no Museu Eco.

I Hanameelle motoniveladora Colette Escola Primária 2 na cidade de HCM disse que ela sabia sobre o bambu viram Vietnam através de desenhos no livro, mas esta é a primeira vez que eu estava vendo e tocando um tiro de bambu.--in via tradutor do google
Museum of bamboo eco first Vietnam

-
Inaugurated in 2008 in Phu An Commune, Ben Cat District,
Binh Duong, Phu An Bamboo Village is a museum
Bamboo's first eco-region of Southeast Asia.
-
Museum and ecological conservation of Vietnam's first bamboo has just inaugurated on 7/4 at Phu An commune, Binh Duong Province. With an area of ​​10 hectares, this is the "common house" of more than 300 varieties of bamboo Vietnam.
Vo Thanh Giau, director of Museum said, this is not only a gathering place most kinds of bamboo, but also the museum's first eco bamboo Southeast Asia.

Outdoor spaces of the museum is a place for travelers to explore nature and relax. There are many areas recreated wetland scenic southern delta, botanical garden, entertainment, visitors can learn the musical instruments made from bamboo, fruit dishes Southern ... Features especially conservation garden includes more than 200 sample collection live bamboo, collected from various regions from north to south ...

The second space museum in the house, designed with bamboo architecture, cinema documentary about the image of the bamboo, the laboratory is a place for scientists and students work.

According to Dr. Diep Thi My Hanh, lecturer at the University of Natural Sciences, project leader ecological museum and conservation of bamboo plants in Vietnam, the purpose of the construction is to preserve the diversity Vietnamese bamboo plant biology, and many species are threatened with extinction in the Southeast Region.

Museum conservation area is the result of cooperation of 4 places: Rhône Alpes (France), Binh Duong Province, the Pilat Natural Park of the French Republic, and the University of Natural Sciences in Ho Chi Minh City, with an investment of 11 billion .

Visitors can find the address: 124, Road 774, Ben Cat District, Binh Duong Province to visit the museum.

Here are a few pictures at Phu An Bamboo Village, Binh Duong province inaugurated the first day:


Bamboo Ecological Museum first in Vietnam.

Scientists France and Vietnam for a walk in the museum campus.

Space scenes recreated Delta Mekong countries.

Sister Isabelle Mangione, college students INPG, France, currently practicing in HCM City said she enjoyed the museum works bamboo ecology. "This is an ideal place for foreigners to learn about the historical and cultural features are Vietnam," Isabelle said.

A corner of the gallery space items, agricultural tools made of bamboo from Vietnam.

A striped gold bamboo, bamboo varieties of Phu Tho province is in the Eco Museum.

I Hanameelle grader Colette 2 Primary School in HCM City said that she knew about bamboo viewed Vietnam through drawings in the book, but this is the first time I was seeing and touching a bamboo shoot.

Nenhum comentário:

Postar um comentário