Google+ Followers

sexta-feira, 4 de dezembro de 2015

Sakarya Müzesi -- Museu Sakarya, Turquia -- Sakarya Museum, tour virtual - 360º

Sakarya İli, Merkez İlçesi, Semerciler Mahallesi, Milli Egemenlik Caddesi, İstasyon karşısında yer alan Müze binası, bahçesi ile birlikte 1290 M2lik bir alan üzerine kurulmuştur. 
1910–1915 yılları arasında dönemin Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Baha Bey tarafından zemin katla birlikte üç katlı olarak yaptırılan konut, daha sonra Atatürk’ün yakın arkadaşı ve Milletvekili Hasan Cavit Bey tarafından satın alınmıştır.14 Haziran 1922 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi ile buluştuğu ve konakladıkları ev, 1967 yılında meydana gelen depremde büyük ölçüde hasar görmüştür. 1983 yılında sivil mimarlık örneği olarak tescil edilen konut, Bakanlığımızca kamulaştırılıp, dış görünümü aslına uygun bir şekilde, içte ise tamamen değişikliğe uğratılarak betonarme olarak yeniden inşa edilmiştir. Zemin katta büro odaları ve doğalgaz kombi odası, 1. katta müdür odası ve 85 m2 genişliğinde bir adet sergi salonu, 2.katta da 50 kişilik bir konferans salonu bulunmaktadır. 

Sakarya Müzesi ilk defa 12.01.1989 tarihinde, İl Kültür Müdürlüğü bünyesinde büro hizmetlerine başlamış 07.03.1989 tarihinde şimdiki yerine taşınmıştır. Müze Müdürlüğü büro faaliyetlerinin yanı sıra ilimiz sınırları içerisinde bulunan arkeolojik ve etnografik eserleri toplayarak, yapılan teşhir düzenlemesi sonrasında, 21.06.1993 tarihinde halkın ziyaretine açılmıştır. 17 Ağustos 1999 tarihindeki depremde vitrinlerde ve eserlerde meydana gelen hasar nedeniyle ziyarete kapatılmıştır. Deprem sonrasında yapılan çalışmalar sonucu, 28.06.2003 tarihinde yeniden ziyarete açılmıştır. 

Müzenin bahçesinde, Sakarya İli sınırları içinde bulunan Roma ve Bizans dönemlerine ait mimari parçalar, mezar taşları, sunaklar, yazıtlı taşlar, ostotek, pişmiş toprak erzak küpü ve sütün kaideleri sergilenmektedir. Müzenin sergi salonunda tarih öncesi çağlar ile Roma ve Bizans Dönemine ait bir grup arkeolojik eser ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemine ait etnografik eserler sergilenmektedir. Arkeolojik eserler arasında yassı el baltaları, pişmiş toprak kaplar, koku ve gözyaşı şişeleri, madeni ve cam eserler yer almaktadır. Etnografik eserler arasında Ulu önder Atatürk’ün kullandığı eşyalar ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait ateşli ve kesici silahlar, bakır kaplar, mühürler ve el işlemeleri teşhir edilmektedir. Sikke vitrininde, Klasik, Hellenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemlerine ait sikkeler bulunmaktadır.


Cultura e conhecimento são ingredientes essenciais para a sociedade.

Vamos compartilhar.
--br via tradutor do google

Sakarya Province, Central District, Semerciler Quarter, National Independence Avenue, localizado no edifício do museu em frente à estação foi construída em uma área de 1290 m2 com jardim.

1910-1915 ano entre o presidente do ramo militar do período major Baha Bey, construída em três andares com dobradura chão por assunto, depois de Atatürk amigo próximo e vice-Hasan Cavit adquirida pelo Sr. alınmıştır.14 junho 1922 No encontro com a mãe de Mustafa Kemal Ataturk e eles ficar em casa, ele tem sido muito danificado no terremoto de 1967. Em 1983, o qual foi registrado como uma arquitectura civil em habitação, nacionalizou Ministério, em conformidade com o exterior original, o interior foi completamente modificada e reconstruída em concreto. O salas de escritório do piso térreo e sala de caldeira a gás, 1º andar na sala do diretor e um salas de exposições de 85 m2, 2 ° andar também tem uma sala de conferências para 50 pessoas.

Museu 1989/01/12, pela primeira vez na história da Sakarya Direcção Provincial da Cultura em 1989/03/07 e iniciou o serviço no escritório foi movido para seu local atual. Através da coleta de artefatos encontrados em museus arqueológico e etnográfico, bem como as fronteiras de nossas operações província de escritório Department, realizados após o acordo de exibição é aberta ao público em 1993/06/21. Ela mostra as obras no terremoto de 17 de Agosto de 1999 e foi fechado aos visitantes porque o dano ocorreu. Os resultados dos estudos após o terremoto, foi aberto aos visitantes, novamente em 2003/06/28.

No jardim do museu, localizado na província de Sakarya do romano e fragmentos arquitetônicos bizantinos, lápides, altares, pedras com inscrições, ossário, jarros de terracota expostos ea base de leite. Em salas de exposições do museu, com idades pré-históricas, um grupo de romanos e bizantinos períodos estão expostos artefatos etnográficos e arqueológicos do otomano e Republicano. Machados de mão plana entre artefatos arqueológicos, vasos de terracota, essência e garrafas de lágrima, metal e vidro obras estão localizados. Armas de fogo e armas brancas pertencentes a períodos otomanos e republicanos com que grande líder pertences de Atatürk de artefatos etnográficos, panelas de cobre, focas e artesanato são exibidas. Nas vitrines moeda, clássico, helenístico, romano, bizantino e moedas pertencentes ao período otomano.--in via tradutor do google
Sakarya Province, Central District, Semerciler Quarter, National Independence Avenue, located in the museum building opposite the station is built on an area of ​​1290 m2 with the garden.

1910-1915 year between the President of Military Branch of the period Major Baha Bey, built on three floors with folding ground by subject, then Atatürk's close friend and deputy Hasan Cavit acquired by Mr. alınmıştır.14 June 1922 In the meeting with Mustafa Kemal Ataturk's mother and they stay home, it has been greatly damaged in the 1967 earthquake. In 1983, which was registered as a civil architecture in housing, nationalized Ministry, in accordance with the original exterior, the interior has been completely modified and rebuilt in concrete. The ground floor office rooms and gas boiler room, 1st floor in the director's room and an exhibition halls of 85 m2, 2nd floor also has a conference hall for 50 persons.

12.01.1989 Museum for the first time in the history of Sakarya Provincial Directorate of Culture on 07.03.1989 and started the service in the office was moved to its present site. By collecting artifacts found in archaeological and ethnographic museums as well as the borders of our province Department office operations, carried out after the display arrangement is opened to the public on 06.21.1993. It showcases the works in the earthquake of August 17, 1999 and was closed to visitors because of damage occurring. The results of the studies after the earthquake, was opened to visitors again on 06.28.2003.

In the museum's garden, located in Sakarya province of the Roman and Byzantine architectural fragments, tombstones, altars, inscribed stones, ossuary, exhibited terracotta jars and the base of milk. In the museum's exhibition halls with prehistoric ages, a group of Roman and Byzantine periods are exhibited ethnographic and archaeological artifacts of the Ottoman and Republican. Flat hand axes between archaeological artifacts, terracotta pots, essence and tear bottles, metal and glass works are located. Firearms and bladed weapons belonging to Ottoman and Republican periods with that great leader Atatürk's belongings from ethnographic artifacts, copper pots, seals and handicrafts are exhibited. In the coin showcases, Classical, Hellenistic, Roman, and Byzantine coins belonging to the Ottoman period.

Nenhum comentário:

Postar um comentário